Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > PSY1012 Biologisk psykologi

Biologisk psykologi
Back Tilbake
Kode
PSY1012
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Biologisk psykologi gir en innføring i det biologiske grunnlaget for kognitive, emosjonelle, adferdsmessige og andre prosesser og tar sikte på å gi studentene innsikt i samspillet mellom biologiske og psykologiske forhold i bred forstand, herunder biologiske forutsetninger og begrensninger for psykologiske prosesser.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning.

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet i generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektoppgave)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Wickens, A. (2005) Foundations of biopsychology. (2nd ed.). London: Pearson, Prentice Hall.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L