Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSFUT1 Familie og utviklingspsykologi I (fordypning)

Familie og utviklingspsykologi I (fordypning)
Back Tilbake
Kode
1PSFUT1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets kognitive, personlighetsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale utvikling i fasene fra fødsel, via barne- og ungdomstiden til voksen alder. Sentralt i et utviklingsperspektiv er kognisjon, persepsjon, personlighet, emosjonell og sosiale/relasjonelle temaer, og uhvordan disse områdene gjensidig påviker hverandre gjennom livsløpet. Sentrale utviklingspsykologiske teorier og forsningsresulttater vil bli drøftet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, veiledning. Det gis også undervisning på internett.

Emne er valgbart for
Bachelor i psykologi
Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Siegler,R., Deloache,J., Eisenberg,N. How Children Develop. (2 ed.) Worth Publishers, N.Y. 2006 (633s)

Rutter,M., Giller,H. & Hagell,A. Antisosial behaviour by young people. University Press, Cambridge. (1998) Kap. 1,2, 6,7 (110 sider )

Schaffer,H.R. På barns vegne. Psykologiske spørsmål og svar om barns oppvekst. Gyldendal Akademisk, Oslo. (2000) (s.16-84, 165-190, 239-296) (150s)Supplerende / anbefalt litteratur

Tetzchner,S.v. (2001). Utviklingspsykologi.Oslo: Gyldendal Akademisk.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L