Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1PSFUT2 Familie og utviklingspsykologi II (fordypning)

Familie og utviklingspsykologi II (fordypning)
Back Tilbake
Kode
1PSFUT2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
14
Emneansvarlig
Astrid Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utdyper ytterligere emnet i familie og utviklingspsykologi (PSY200). Ved siden av en gjennomgang av sentrale utviklingspsykologiske teorier og forskningsresultater, legger emnet særlig vekt på å gi innsikt i familie-barn samspill, endringer i post-moderne familiemønstre, samspillet mellom kulturelle og familiære faktorer og mulige utviklingspsykologiske, helse og tilpasningsmessige implikasjoner av dette. Noe av undervisningen vil også bli lagt til familieterapeutiske miljøer hvor studentene deltar sammen med faglærer fra HiL i en observatør-rolle.

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode
Forkunnskaper

Arbeidskrav
Eksamensform

4-timers individuell dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Borge, A. I. H. (2003). Resilience. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kroger,J. (2000). Identity development. Adolescence through adulthood. London: Sage Publ.

Dencik,L., Jørgensen, P.S. (1999) Børn og familie i det postmoderne samfund. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

 



Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L