Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > IPSABNOR Abnormal psykologi

Abnormal psykologi
Back Tilbake
Kode
IPSABNOR
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Astrid Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Abnormal psykologi gir en generell innføring i menneskets psykiske lidelser og andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste pykiske lidelser som angstlidelser, depresjoner, alvorlige sinnslidelser, stress-lidelser, alkohol- og annen rusproblematikk. Det gis også en innføring i en del måle og registreringsmetoder.

Læringsmål
Undervisnings- og læringsmetode
Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Det foreligger to pensumvarianter for 3- års BA studenter 6. semester:

Følgende bøker legges opp som pensum for studenter med fordypning i Familie- og utviklingspsykologi (FUT2):

Seligman, M.E.P., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology. 4 ed. N.Y.: W.W. Norton Company. Kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16

Rutter,M., Giller,H. & Hagell,A. (1998). Antisosial behaviour by young people. Cambridge: Cambridge University Press.Kap. 1, 2, 6, 7

Smith,L. ( 2004). Barn med atferdsvansker. En utviklingspatologisk tilnærmingsmåte. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap 1, 2, 4

Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser. Avgitt av en ekspertgruppe til Sosial- og helsedepartementet, januar 2000. (Gratis, vil bli utdelt ved undervisningsstart).

I tillegg kommer et kompendium med utvalgte artikler.(Kjøpes Storkopi)

 

Følgende bøker legges opp som pensum for studenter med fordypning i Personal-, arbeids- og organisasjonspsykologi (PAO2):

Seligman, M.E.P., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology. 4 ed. N.Y.: W.W. Norton Company. Kap. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16

Evjen, R. & Øiern, T. & Kielland, K.B. (2003) Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2

Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser. Avgitt av en ekspertgruppe til Sosial- og helsedepartementet, januar 2000. (Gratis, vil bli utdelt ved undervisningsstart).

I tillegg kommer et Kompendium (Kjøpes Storkopi) med utvalgte artikler.

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L