Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2EXPHIL Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
Kode
2EXPHIL
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Professor Stefan Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

 • Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.
 • Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.
Læringsmål

Emnet har to forbundne målsetninger:

 1. Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter (a) hovedidéer i politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og (b) grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på resultater av betydning for livs- og menneskesyn.
 2. Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på (a) språk- og tekstforståelse, og (b) egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vektlegging av normativ eller etisk argumentasjon. Examen philosophicum gir dermed kunnskaper og ferdigheter som forutsettes for videre studier.
Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, fremstilling av eget arbeid overfor medstudenter og overfor lærer, i form av muntlige framlegg og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi.


Arbeidskrav

Innlevering av besvarelse (2-3 sider) på minst 2 av 3 korte oppgaver i hvert av de to delene av emnet, i alt minst 4 besvarelser. Studentene oppfordres til å arbeide i grupper, men det er anledning til individuell innlevering.

Eksamensform

4 timers skoleeksamen, med to like store deler i Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Skirbekk, Gunnar og Gilje, Nils: Filosofiens historie, (ettbindsutgaven), Universitetsforlaget, 2000:

 • s. 23-41 Førsokratikerne (18 s).
 • s 62-89 Sokrates og Platon (27 s)
 • s. 93-115 Aristoteles (22 s)
 • s.159-166, 173-176 Middelalderen og Thomas Aquinas (10 s)
 • s.194-223 Fremveksten av de nye naturvitenskapene (29 s)
 • s. 225-230 Machiavelli (5 s)
 • s. 231-241 Hobbes (10 s)
 • s. 249-255 Descartes, (6 s)
 • s. 303-316 Hume (13 s)
 • s. 349-357 Utilitarisme og liberalisme (8 s)
 • s. 365-383 Kant (18 s)
 • s. 425-437 Marx (12 s)
 • s. 460-468 Darwin ( 8 s)
 • s. 500-511 Freud (11 s)
 • s. 470-481 Nietzsche (11 s)
 • s. 544-549 Einstein og den moderne fysikk (5 s)
 • s. 585-589 Simone de Beauvoir og feminismen (4 s)

Nicolaisen, Tollefsen og Syse: Tenkere og ideerer også godkjent til dette studiet, men vi gjør oppmerksom på at forelesningene vil bygges på Skirbekk og Giljes bok. For en beskrivelse av hvilke sider som er pensum i denne boken, ta kontakt med foreleser.

Harald Johannessen: Debattlære; Innføring i tolkning, argumentasjon og saklighet (Bergen 2004). Hele boka unntatt ss.123-132 og ss.144-152.

Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kap 12 (2. utgave, 2003). Kopier av dette kapitlet vil bli delt ut på forelesningene, og er tilgjengelig i Studenttorget i uke 43.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L