Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > RLS1003 Innføringskurs i bedriftsøkonomi

Innføringskurs i bedriftsøkonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1003
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
januar - mars
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
125
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet er å gi studentene en grunnleggende innsikt og forståelse av viktige bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger for blandt annet å kunne styre økonomien i prosjekter. Med dette menes å kunne stille opp budsjetter og regnskap for bedrifter og prosjekter. I denne forbindelse skal studentene kunne ta beslutninger rundt prissetting, kostnader, lønnsomhet og se bedriftsøkonomiske konskvenser av disse beslutningene.

 

Læringsmål

Studenten skal:

  • kjenne til de ulike kontogruppene i et regnskapssystem og sammenhengen mellom disse.
  • kunne kostnads-og innteksteori.
  • kunne gjennomføre og ta beslutninger ved hjelp av dekningspunktanalyser.
  • kunne selvkost-og bidragskalkyle ved prissetting.
  • kunne sette opp og tolke et resultat- og et balanseregnskap og tilsvarende budsjetter.
  • forstå og kunne anvende teorien om hvordan en bedrift skal tilpasse seg for å oppnå størst mulig økonomisk profitt.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, regneverksteder, individuell og gruppevis veiledning

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv, bachelor i kulturprosjektledelse, bachelor i naturbasert reiseliv, årsstudium i markedsfag


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Individuell 4-timers skriftlig eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet – en grunnleggende innføring. Lærebok, Bergen, Fagbokforlaget, 2.utgave

Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet – en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger, Bergen, Fagbokforlaget, 2.utgaveSupplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L