Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > BRL07 Reiselivets IKT

Reiselivets IKT
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BRL07
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
5 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
165
Emneansvarlig
Thor Flognfeldt jr.
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skaffe seg oversikt over innhold og bruk av de viktigste formene for IKT som reiselivet benytter seg av. Et viktig spørsmål å besvare er "hvorfor" ulike informasjonssystemer er opprettet og hvordan disse inngår i ulike former for reiselivsproduksjon.

Læringsmål

Studentene skal kjenne til og i noen grad bruke:

  • Bookingsystemer (CRS)
  • Bedriftsinterne styringssystemer
  • Informasjonssystemer med databaseoversikt
  • Websider - eksempler på gode sider - slik som lokalweb, regionalweb, nasjonalweb eller tematiske websider
  • Geografiske informasjonssystemer i reiselivet - GIS/GPS
  • Bibliotekdatabaser med søkersystem
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktiske øvelser og arbeid med oppgaver med og uten veiledning.

Forkunnskaper

Gjennomført 1. semester av årsstudium/bachelor i reiseliv

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i reiseliv og bachelor i naturbasert reiseliv


Arbeidskrav

Deloppgaver som tar for seg ulike systemer skal leveres og godkjennes før studentene får gå opp til eksamen. Dette gjennomføres som et gruppearbeid.

Eksamensform

En ukes gruppeeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Det er ikke pensum her - emnet er basert på tilstedeværelse gjennom hele dager.Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L