Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL37 Serviceledelse og markedsføring 2

Serviceledelse og markedsføring 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL37
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
8-10 uker fra august
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
75
Emneansvarlig
Marit Engen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er faglig forankret i to fagområder - markedsføring og organisasjonsteori, med serviceorganisasjoner som referansepunkt. Hvordan drive målrettet markedsarbeid og hvordan serviceorganisasjoner og servicemedarbeideren kan møte utfordringene i å tilfredsstille markedets forventninger utgjør sentrale faglige problemstillinger i kurset. Utvikling av gode og effektive serviceledelsessystem, kvalitetsutvikling og -sikring og relasjonsutvikling i reiselivet er sentrale faglige stikkord.

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om hva som særpreger produksjon av tjenester og serviceorganisasjoner. Videre skal de tilegne seg innsikt i betydningen av relasjonsbygging og utvikling av kvalitet i serviceorganisasjoner og i tjenestetilbudet som et konkurransefortrinn.

Studentene skal ha kunnskap om hvilke konsekvenser markedets krav til kvalitet setter til serviceorganisasjonen, hvordan imøtekomme teknologiens utfordringer, og servicemedarbeiderens egen rolle i relasjonsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og gruppearbeid.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende Innføring i markedsføring og organisasjonsteori (10 sp) fra første år Bachelor i reiseliv.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav.

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Normann, Richard (2000): Service Management. Cappelen Akademisk Forlag. 3 utgave. 224 sider.

Grönroos, Christian (1997): Markedsføring av tjenester. Cappelen Akademisk Forlag. 2. utgave. 162 sider

 

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

1. Troye, V. Sigurd (1996): Markedsorientering av servicebedrifter, TANO, Kap. 2, 3, 4 og 8

2. Gummeson, Evert (2003): ”Relasjonsmarkedsføring. Fra 4P til 30R”, Kolle forlag. 2 utg, Kap 1 og deler av kap 2

3. Gummeson, Evert (2005): ”Relasjonsmarkedsføring i turisme. Fra en-til-en til mange-til-mange. I Ellingsen og Mehmetoglu (red) (2005): Perspektiver på markedsføring av reiseliv. Fagbokforlaget.

4. Oliver, Richard (1999): Whence Consumer Loyalty. Journal of Marketing. Vol 63 (Special Issue). 33-44

5. Tronvoll, Bård (2005): Faktorer som påvirker servicekvalitet. I Ellingsen og Mehmetoglu (red) (2005): Perspektiver på markedsføring av reiseliv. Fagbokforlaget.

6. Argyris, Chris (1998): Empowerment: The emperor’s new clothes. Harvard Business Review (May-June).

(1-4 er pensum, resten er tilleggslitteratur)Supplerende / anbefalt litteratur

Tronvoll, Bård (2005): Faktorer som påvirker servicekvalitet. I Ellingsen og Mehmetoglu (red) (2005): Perspektiver på markedsføring av reiseliv. Fagbokforlaget.

Argyris, Chris (1998): Empowerment: The emperor’s new clothes. Harvard Business Review (May-June).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L