Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL39 Bedriftsøkonomi 2

Bedriftsøkonomi 2
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL39
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
August - november
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene gis en grunnleggende innsikt og forståelse av viktige bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger. Dette for å være i stand til å ta beslutninger om for eksempel prissetting, kostnader, igangsetting av investeringsprosjekter, finansiering m.m. Det gis også opplæring i sentrale regler og krav som gjelder i forbindelse med registering, verdsettelse og rapportering i årsregnskapet.

Læringsmål

Studentene skal:

 • kunne registre de mest vanlige forretningstransaksjoner for en bedrift.
 • kunne avslutte et lite bedriftsregnskap.
 • kjenne til lover, regler og prinsipper knyttet til verdsettelse av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.
 • kunne presentere resultatet og balansen og øvrig informasjon etter regnskapsloven.
 • kunne diagnostisere en bedriftslønnsomhet, likviditet, finansieringsstruktur og soliditet ut fra tradisjonelle regnskapsanalystiske metoder. Herunder kunne komme med forslag til tiltak og drøfte konsekvenser av disse.
 • kjenne til hva et driftsregnsskap er.
 • kunne foreta lønnsomhetsanalyser i driftsreganskap for ulike deler av virksomheten, for produktgrupper, og kundegrupper m.m.
 • kunne budsjettere kontantstrømmer for investeringsprosjekter.
 • kunne anvende kjente metoder for å analysere og vurdere lønnsomheten av investeringsprosjekter.
 • kjenne ulike finansieringskilder for en bedrift.
 • kunne sette opp resultat-, balanse-, og likviditetsbudsjetter for en bedrift og bruke disse som beslutningsgrunnlag.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, regneverksted, arbeid med oppgaver med og uten veiledning.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende BRL03 - innføringskurs i bedriftsøkonomi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav

Eksamensform

Skriftlig 4 timers eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet, en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, Bergen, 2. UTGAVE

Kristoffersen, Trond (2005) Årsregnskapet, en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsning, Fagbokforlaget, Bergen, 2. UTGAVE

kompendium (kjøpes Storkopi):

Holmengen, Hans & Reiersen, Dag (1996) Kalkulasjon og behandling av merverdiavgift i kombinerte overnatting og serveringsbedrifter, kap. 6 og 7 i; Økonomistyring i reiselivsbedrifter, Fagbokforlaget 1996- side 80 –113.

Sending, Aage; Analyse av prosjekter; Innføring i bedriftsøkonomi, Fagbokforlaget 2003. Side 395 -446


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L