Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RL40 Statistikk og metode - reiseliv

Statistikk og metode - reiseliv
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2RL40
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Primo september - medio oktober
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I kurset gjennomgås de mest grunnleggende statistiske metoder. I den kvantitative delen blir fordelinger, mål for sentral tendens og spredningsmål gjennomgått. Generalisering og kausale analyser blir drøftet.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene ha fått en innsikt i kvalitativ metode. Innen kvantitative metode skal de kunne gjennomføre statistiske analyser. De skal kunne anvende statistikkverktøyet NSDstat

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår som forelesninger, indiviudell vegledning og gruppevegledning

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Skriftlig 4 timers individuell eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Tufte, Johannesen og Kristoffersen (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, Abstract forlag , Oslo,

Thrane, Christer (2003) Regresjonsanalyse i praksis, Høyskoleforlaget, Kristiansand


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L