Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HØ19 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØA)

Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØA)
Back Tilbake
Kode
2HØ19
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Lengde
ca. mars 2006
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Steinar Hov/Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Statistikk - MES 1:

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
 • Binomisk og hypergeometrisk fordeling
 • Normalfordeling og t-fordeling
 • Estimering og hypotesetesting
 • Enkel regresjon

Samfunnsvitenskaplig metode - MSV2:

 • Praktisk forskningsmetode
 • Metodisk gjennomgang av utvalgte forskningseksempler
 • Statistiske analysemetoder
 • Bruk av PC-basert statistikksystem
Læringsmål

Statistikken skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighets-regning og statistikk. Ved oppgaveregning skal studentene får innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.

Målet med den samfunnsvitenskapelige metoden er å utvikle en kritisk forståelse av muligheter og begrensninger ved sentrale samfunnsfaglige metoder og forskningsteknikker.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og praktiske øvelser med statistikksystem.

Forkunnskaper

Anbefalt kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1).


Arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav i statistisk metode

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Samfunnsvitenskapelig metode

Johannessen, A., Tufte, P. A. og Kristoffersen, L. (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt Forlag.

Thrane, C. (2003). Regresjonsanalyse i praksis. Kristiansand S: Høyskoleforlaget.

Statistikk

Gunnar g. Løvås: Statistikk - for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget

 • Kap 1 (unntatt 1.1, 1.3, 1.4)
 • Kap 2 (unntatt 2.6, 2.7, 2.9)
 • Kap 3 (unntatt 3.7)
 • Kap 4
 • Kap 5 (unntatt 5.4, 5.5, 5.6, 5.9.3 - 5.9.5, 5.10)
 • Kap 6 (unntatt 6.6, 6.7)
 • Kap 7 (unntatt 7.4, 7.5, 7.6)
 • Kap 8 (unntatt 8.3, 8.4 samt 8.5.2 og ut kapittelet)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L