Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2ØK07 Grunnleggende markedsføring

Grunnleggende markedsføring
Back Tilbake
Kode
2ØK07
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en introduksjon til sentrale problemstillinger, teorier og metoder i markedsføring. Emnet legger opp til å gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, for å se anvendelse av teorier og metoder.

Læringsmål

Emnet skal gjøre studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Emnet bør gi studentene noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppeseminarer, skriftlig gruppearbeid – med veiledning, diskusjon i forelesning/seminar setting.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Et arbeidskrav (mappe) – godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Framnes, Runar / Tjømøe, Hans Mathias: Markedsføringsledelse, 6. utgave.
Universitetsforlaget, Oslo 2001.Supplerende / anbefalt litteratur

Supplerende litteratur (ikke obligatorisk):
Framnes, Runar / Johansen, Arne Stokke: Oppgavesamling med svar og løsningsmomenter til Markedsføringsledelse (interessant og god studiehjelp,men ikke obligatorisk)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L