Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2ØK02 Matematikk

Matematikk
Back Tilbake
Kode
2ØK02
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Steinar Hov
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Funksjonsdrøfting
  • Likninger
  • Eksponential og logaritmefunksjoner
  • Rekker og finansmatematikk
  • Funksjoner med flere variable
  • Optimeringsproblemer

 

Læringsmål

Emnets mål er å gi studentene et matematisk grunnlag som vil lette forståelsen av og arbeidet med bedriftsøkonomiske fag.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger og veiledet arbeid på datalab hvor oppgaver er lagt ut i læringsplattformen (Classfronter).

Forkunnskaper

Det anbefales sterkt at studenter som kun har førsteårskurset (1MA/1MX/1MY) fra videregående, gjennomfører forkurset i matematikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

4 obligatoriske innleveringer. Vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4 timers dagseksamen (eksamen avholdes i vårsemesteret).

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bjørnestad et. al: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 6. utgave, HøyskoleForlaget.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L