Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HØ14 Organisasjonsfag

Organisasjonsfag
Back Tilbake
Kode
2HØ14
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Høgskolelektor Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet integrerer grunnleggende og videregående organisasjonsfag fra nasjonal rammeplan (AOR1/AOR2)

  • Grunnleggende organisasjonsfag: Emnet skal gi en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker påvirker og påvirkes av organisasjoner som de arbeider og samspiller i.
  • Videregående organisasjonsfag: Emnet skal gi fordypning i sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer som kan brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd.
Læringsmål

Grunnleggende organisasjonsfag: Studentene skal få grunnleggende teoretisk kunnskap om og overblikk over sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd.

Videregående organisasjonsfag: Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og praktiske eksempler skal studentene utvikle evnen til å analysere og forstå organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger. Dette skal gi studentene trening i praktisk anvendelse av den teoretiske innsikten.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, veiledning og diskusjon i klasse.

Forkunnskaper

 

 

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Mappeinnlevering, gruppevis (Godkjent/ikke godkjent)

Eksamensform

5 timers individuell dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Busch og Vanebo: Organisasjon og ledelse - Et integrert perspektiv. 5. utgave. Universitetsforlaget.

Kaufmann og Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. 3. utgave. Fagbokforlaget.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L