Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HØ22 Anvendt bedriftsøkonomi

Anvendt bedriftsøkonomi
Back Tilbake
Kode
2HØ22
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en anvendelse av de grunnleggende bedriftsøkonomiske fagene.

Større cases – foretaksspill – plenumspresentasjoner i klasse.

Læringsmål

Hensikten er å bidra til et anvendelsenperspektiv på de grunnleggende bedriftsøkonomiske fagene også de som behandles i samme semester - Investering og finansiering og Driftsregnskap og budsjettering. Emnet skal også tjene til å gi en integrering mellom bedriftsøkonomiens ulike disipliner.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeid i grupper under veiledning og moderat med forelesninger.

Forkunnskaper

Anbefalte kunnskaper tilsvarende:

  • BAR1/BAB1 - Grunnleggende regnskap og grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
  • BAF1 - Finansregnskap med analyse

Emnet tas i samme semester som BAI1/BAD2 - Investering og finansiering/Driftsregnskap og budsjettering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Tre case (inngår i mappe) som må vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Mappeevaluering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L