Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2HØ08 Makroøkonomi

Makroøkonomi
Back Tilbake
Kode
2HØ08
Studiepoeng
6
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i makroøkonomiske emner som; Arbeidsledighet, inflasjon, økonomisk vekst, konkurranseevne og økonomisk politikk. Oppbygningen og forståelsen av ISLM-modellen er viktig.

Læringsmål

Studentene skal få innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og utviklingstendenser. De skal forstå årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt, blant annet hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i landet. Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig i denne sammenheng, herunder hvordan politikken virker i ulike valutakursregimer.

Hensikten er å gjøre studentene bedre i stand til å følge med i media og diskusjoner om landets generelle økonomiske utvikling og dens betydning for den enkelte bedrift. Samfunnsøkonomiske makromodeller skal inngå som analyseverktøy.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på egenstudier støttet av forelesninger/veiledning

Forkunnskaper

Anbefalte kunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)


Arbeidskrav

Opptil 5 innleveringer. Godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

4 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Dedekam, Anders jr., Makroøkonomi. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk, 4. utgave, Fagbokforlaget, Bergen, 2004

Dedekam, Anders jr. og Bredesen, Ivar, Hjelper til makroøkonomi, 3. utgave, Fagbokforlaget, Bergen, 2004.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L