Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > BØA04 Konsumenter og merkevarer

Konsumenter og merkevarer
Back Tilbake
Kode
BØA04
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir først studentene en innføring i konsumentadferd. Innsikten i konsumentatferd legges til grunn for arbeidet med merkevarer og merkevareproblematikk. Emnet består altså av to fagblokker; Konsumentadferd og merkevarer. Engelskspråklig litteratur vil bli benyttet.

Læringsmål

Formålet med emnet er at studentene skal opparbeide seg innsikt i konsumentatferd som fagfelt. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om merkevarer og merkevarebygging, der blant annet kunnskap om konsumentatferd skal legges til grunn.
Studentene vil få innsikt i forskjellige måter å utvikle bedrifts- og produktmerker, og selv analysere hvordan en mangesidig markedskommunikasjon kan bli anvendt i utviklingen og formidlingen av merkevaren.

Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppeseminarer, skriftlig gruppearbeid.

Utstrakt bruk av veiledning. Muntlig presentasjon av prosjektene.

Forkunnskaper

Anbefalt grunnleggende markedsføring og foretaksstrategi

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i markedsfag


Arbeidskrav

Prosjektarbeid i gruppe.Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Eksamensform
  1. Prosjektarbeidet videreføres i en gruppebasert prosjektoppgave som sensureres til bokstavkarakter A-F. Prosjektoppgaven teller 50% av den individuelle totalkarakteren. Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven er obligatorisk for å få bestått, men det presentasjonstekniske vil ikke bli vektlagt i fastsetting av karakter.
  2. 3-timers dagseksamen som vurderes med bokstavkarakter (teller 50% av den individuelle totalkarakteren).
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Peter, J. Paul og Olson, Jerry C.

Consumer behavior and marketing strategy 7th ed.

McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2005.

578 s - ISBN: 0-07-286487-7 (ib.), 0-07-111177-8 (h.)

 

Riezebos, Rik; Kist, Bas og Kootstra, Gert

Brand management : a theoretical and practical approach

Financial Times/Prentice Hall, Harlow, 2003.

331 s. : ill.Supplerende / anbefalt litteratur

Hans Mathias Thjømøe og Erik L. Olson, Forbrukeratferd 7. utg., Oslo : Universitetsforl., Oslo, 2001 323 s. ISBN: 82-15-00016-9 (h.)

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L