Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2SAIR Internasjonale relasjoner - IR

Internasjonale relasjoner - IR
Back Tilbake
Kode
2SAIR
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Øyvind Kalnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Internasjonale relasjoner gir en bred innføring i de teoretiske og normative hovedretninger innen klassisk og nyere internasjonal politisk tenkning om krig og fred og makt og samarbeid. Det tar opp ulike sider ved globaliseringen og betydningen av internasjonal organisering og institusjoner innenfor politikk og økonomi.

Emnet har tre hovedområder.

  • Det første er teoretiske og normative hovedtradisjoner i studiet av internasjonale forhold og et utvalg av originaltekster knyttet til disse. Vi ser særlig på realismen, liberalismen og kritisk teori som for eksempel feminisme.
  • Det andre hovedområdet omhandler internasjonal politisk økonomi. I lys av hovedtradisjonene tar vi opp hvordan politikk og økonomi glir over i hverandre på den internasjonale og globaliserte arena.
  • Det tredje hovedområdet er Internasjonal orden og uorden. Vi tar opp betydningen av internasjonale regimer og organisasjoner, og hvordan disse påvirker betydningen av i det internasjonale samfunn, samt muligheter for konfliktløsning, menneskerettigheter og internasjonal miljøpolitikk.
Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i klassiske og dagsaktuelle internasjonale politiske forhold samt utvikle deres evner til selvstendig og kritisk analyse av disse forholdene. Særlig fokus rettes mot internasjonalisering og globalisering.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og litteraturseminar. Det arrangeres også evalueringsseminarer i tilknytning til de obligatoriske oppgavene.

Classfronter utgjør et viktig redskap: Informasjon og studiemateriell legges ut og det er mulig å delta i diskusjonsgrupper om temaene på samme sted.

Forkunnskaper

Første år i en BA i samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarende kompetanse, for eksempel årsstudiet i samtidshistorie, sosiologi eller statsvitenskap.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering Internasjonal økonomi og utvikling. Studenter som ønsker emnet i en samfunnsfaglig bachelorgrad. Utover dette: lærere i VGS som trenger å friske opp/fordype seg i Europeiske relasjoner, ansatte i frivillige organisasjoner, privat næringsliv i regionen, fylkesnivå i offentlig forvaltning.
Arbeidskrav

Studentene skal levere en skriftlig oppgave i løpet av semesteret, enten individuelt eller i gruppe (totalt 8-10 sider). Oppgavene skal være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamensform

6-timers skriftlig skoleeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Baylis, J. & Smith, S. (eds.) (2004): The Globalization of World Politics, Oxford University Press, Oxford, kap. 1,7-13, 16, 18-19, 30-31. 291 s.

Vasques, J.A.(ed.)(1996): Classics of International Relations, Prentice Hall, New Jersey Utvalg 2,4,8,9,15,18,19,21,23,29,30,32,34,35,37,39,40,43,46-49,52,54. 156s.

Steger, M.B (2003): Globalization. A very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 136 s.

Cohn, T.H. (2005): Global Political Economy. Theory and Practice, Pearson Longman, New York, kap. 3-5, 204 s.

Townsend, C. (2002): Terrorism. A very short introduction. Oxford University Press, Oxford, Kap. 1, 7, s. 1-19, 114-139, 45 s.

 

I tillegg kommer et kompendium 196 sider(kjøpes Storkopi)

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L