Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3VISAN Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3VISAN
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, første halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Anne Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale innfallsvinkler til analysen av filmer og fjernsynsprogram, og omfatter estetiske, genreorienterte og ideologiske perspektiver. Andre eksempler på visuell kultur kan trekkes inn.

Læringsmål

Studentene skal :

  • bli kjent med sentrale innfallsvinkler til film- og fjernsynsanalysen,
  • sette seg inn i teoriene som de ulike analysetradisjonene bygger på, og
  • tilegne seg kunnskap om hvordan en analyserer filmer og fjernsynsprogram.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bordwell, David, Thompson, Kristin: Film Art: an introduction, 7.de utgave, McGraw-Hill Companies, New York, 2004. Kapittel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Obligatoriske pensumfilmer vil bli opplyst ved oppstart av emnet.

 

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

Kolbjørnsen, Tone K: ’Melodramaet, filmen, det moderne’ I Z filmtidsskrift 85 4/2003.Kapitler:

Abrams, Bell & Udris: ‘Stars’I Studying Film. London: Hodder Arnold 2001. Side 191-205.

Balázs, Béla: ‘Fra Der Sichtbare Mensch’I Fossheim (red.): Filmteori. En antologi. Oslo: Pax Forlag 1999. Side 36-44.

Busk-Jensen, Lise: ‘Campions klaver. Metaforen i The Piano’ I Jørholt: Ind i filmen. København: Medusa forlag 1995. Side 177-196.

Cook & Bernink: ’Feminist Film Theory’ I Cook & Bernink: The Cinema Book (2nd edition). London: BFI Publishing 1999. Side 353-365.

Gaut, Berys: ’Identification and Emotion in Narrative Film’ I Plantinga & Smith (ed.): Passionate Views. Film, Cognition, and Emotion. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1999. Side 200-216.

Gjelsvik, Anne: ‘Fjernsyn og estetikk, en motsetning?’ I Gjelsvik & Iversen: Blikkfang. Oslo: Universitetsforlaget 2003. Side 13-29.

Gripsrud, Jostein: ’Film audiences’ I Hill & Gibson: Film Studies: critical approaches. Oxford: Oxford University Press 2000. Side 200-209.

Gripsrud, Jostein: ‘Hermeneutikk: tolkning og forståelse’ I Gripsrud: Mediekultur. Mediesamfunn. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2002. Side 137-159.

Haralovich, Mary Beth: ‘All That Heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama’ I Lehman (ed.): Close Viewings. Tallahassee: Florida State University Press 1990. Side 57-72.

Jenkins, Henry: ’Historical Poetics’ I Hollows & Jancovich: Approaches to popular film. Manchester: Manchester University Press 1995. Side 99-122

Larsen, Leif Ove: ’Tekstanalyse’ I Østbye, Knapskog, Helland & Larsen: Metodebok for mediefag. Bergen: Fagbokforlaget 2002. Side 61-97.

Larsen, Peter: ’Musikalske funksjoner’ I Filmmusikk. Historie, analyse, teori. Oslo: Universitetsforlaget 2005.

Mulvey, Laura: ’Visuell nytelse og narrative film’ I Fossheim (red.): Filmteori. En antologi. Oslo: Pax Forlag 1999. Side 170-181.

Münsterberg, Hugo: ’Emotions’ I Langdale: Hugo Münsterberg on film: The Photoplay: A Psychological Study and Other Writings. New York: Routledge 2002. Side 99-108.

Pramaggiore, M & Wallis, T: ‘Film and ideology’ I Film: a critical introduction. London: Laurence King Publishing 2005. Side 316-329.

Refsum, Christian & Røssaak, Eivind: ‘Kropp’ I Kyssing og slåssing. Fire kapitler om film. Oslo: Pax Forlag 2004. Side 13-54.

Riley, John Erik: ‚Søvngjengere. Notater om våre kollektive amerikanske mareritt’ I Anne Hoff (red.): Mitt liv som film. Oslo: Tiden Norsk Forlag 2002. Side 127-154.

Shary, Timothy: ‘Teen films: The Cinematic Image of Youth’ I Grant (ed.): Film Genre Reader III. Austin: University of Texas Press 2003. Side 490-515.

Skretting, Kathrine: ’Taxi’ I Soila (ed.): The Cinema of Scandinavia. London: Wallflower Press 2005. Side 243-250.

Turner, Graeme: ’Cultural Studies and film’ I Hill & Gibson: Film Studies: critical approaches. Oxford: Oxford University Press 2000. Side 193-199.

Williams, Linda: ‘Film Bodies: Gender, Genre and Excess’ I Grant (ed.): Film Genre Reader III. Austin: University of Texas Press 2003. Side 141-159.

 

 Supplerende / anbefalt litteratur

Braaten, Kulset, Solum: Introduksjon til film

3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L