Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3MALHIS Maleriets historie

Maleriets historie
Back Tilbake
Kode
3MALHIS
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, uke 2-11
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Kari Aakerlie Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over det europeiske - inklusive det norske - maleriets historie, med hovedvekt på perioden 1400 til 1900. Videre gir emnet en innføring i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder.

Læringsmål
 • Studentene skal gjøre seg kjent med hovedtrekkene i europeisk maleri ca. 1400-1900 og norsk maleri på 1800-tallet
 • Studentene skal gjøre seg kjent med sentrale kunsthistoriske teorier og metoder med sikte på å kunne analysere utvalgte malerier
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til en eller to ekskursjoner til museer i Lillehammer eller Oslo og eventuelt en ekskursjon til en europeisk storby.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse. Andre personer med interesse for billedkunst.
Arbeidskrav

Individuell oppgave

Eksamensform

6 timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kleiner, F. / Mamiya, C.J., Gardner’s Art through the Ages, 12. utg., Thomson/Wadsworth 2005 (eller tidligere utgaver). Her leses:

 • Kap. 19, ”From Gothic to Renaissance: 14th-Century Italian Art”
 • Kap. 20, “Piety, Passion, and Politics: 15th-Century Art in Northern Europe and Spain”
 • Kap. 21, “Humanism and the Allure of Antiquity: 15th-Century Italian Art”
 • Kap. 22, “Beauty, Science, and Spirit in Italian Art: The High Renaissance and Mannerism”
 • Kap. 23, “The Age of Reformation: 16th-Century Art in Northern Europe and Spain
 • Kap. 24, “Popes, Peasants, Monarchs, and Merchants: Baroque Art”
 • Kap. 28, “The Enlightenment and Its Legacy: Art of the Late 18th through the Mid-19th Century”
 • Kap. 29, “The Rise of Modernism: Art of the Later 19th Century”

Avsnittene om arkitektur og skulptur leses kursorisk

Berg, Knut (red.), Norges malerkunst, bd. 1, Oslo 2000. Her leses:

 • Magne Malmanger, ”Fra klassisisme til tidlig realisme 1814-1870”, s.187-350
 • Knut Berg, ”Naturalisme og nyromantikk 1870-1900”, s.351-501

Hibbard, Howard, Michelangelo, Pelican 1985, kap. 5 ”The Sistine Ceiling 1508-12”, s.99-147

Martin, John Rupert, Baroque, London 1989. Avsnittene om arkitektur og skulptur leses kursorisk

Gotfredsen, Lise, Bildets formspråk, Oslo 1987, kap.1, s.7-19 og kap. 4-8, s.67-212

Eisenman, Stephen F. (red.), Nineteenth Century Art. A Critical History, London 2002: Her leses:

 • Kap. 1, Thomas Crow, ”Patrionism and Virtue: David to the young Ingres”, s.18-54
 • Kap. 13, Stephen F. Eisenmann, ”Manet and the Impressionists”, s.282-298

Kompendium (Kjøpes Storkopi)

*Erwin Panofsky, ”Ikonografi og ikonologi” (1932), i Fausing, B. og P. Larsen (red.), Visuel kommunikation, bd. 1, København 1980, s.9-21

*Erwin Panofsky, ”Jan van Eyck´s Arnolfini Portrait” (1934), i Kleinbauer, W.E. (red.), Modern Perspectives in Western Art History, Totonto, Buffalo, London 1989, s.193-203

*Heinrich Wölfflin, ”Principles of Art History” (1932), i Kleinbauer, W.E. (red.), Modern Perspectives in Western Art History, Totonto, Buffalo, London 1989, s.154-164

*Magne Malmanger, “Grunntanken i ‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe’”, i idem. Form og forestilling, Oslo 1982, s.230-249Supplerende / anbefalt litteratur

Som oversiktsverk anbefales: Gombrich, Ernst, Verdenskunsten, Oslo 2003 (eller tidligere utgaver)

 

Til hjelp under oppgaveskrivingen: Mørstad, Erik, Visuell analyse. Metode og skriveråd, Oslo 2000

 

I tillegg velger studentene selv fordypningslitteratur i forbindelse med gruppearbeid og arbeidskrav


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L