Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3MOKU Moderne kunst

Moderne kunst
Back Tilbake
Kode
3MOKU
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, 2. halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet Moderne kunst henvender seg til alle som ønsker en grunnleggende orientering i modernismens og samtidens kunsthistorie. Kurset har som sitt primære mål å sette modernismens og samtidens kunst inn i en vid historisk og sosial sammenheng.

Emnet tar for seg temaer i norsk og internasjonal kunsthistorie fra siste halvpart av det 19. og hele det 20. århundre. Undervisningen tar primært opp emner innen arkitektur og billedkunst, men trekker også inn emner fra andre visuelle uttrykk som fotohistorie m.m. Studentene skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om modernismens og samtidens kunstuttrykk.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg og redegjøre for hovedtrekk ved modernismens og samtidens billedkunst. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstillle ulike kunsthistoriske emner og problemstillinger fra pensum.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen baserer seg på forelesninger, ekskursjoner og veiledning. Deler av undervisningen er viet praktiske oppgaver i tolkning av enkelte kunstverk i Lillehammer Kunstmuseum. I kurset våren 2006 legges det også opp til undervisningsbaserte ekskursjoner til Oslo og Paris. Studentene må selv dekke ekskursjonskostnadene.

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Åsstudium Kunsthistorie

Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i film og fjernsynsvitenskap. Emnet henvender seg også til alle som ønsker en grunnleggende, kunsthistorisk orientering innen modernismens og samtidens kunsthistorie.
Arbeidskrav

Skriftlig oppgave på 2-3 A4 sider. Må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave over 14 dager på ca. 10 sider (ca. 3500 ord)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kleiner, Fred S./Mamiya, Christin J.(ed.), The rise of modernism, The triumph of modernist art, The emergence of postmodernism, G ardner's Art through the ages, Fort Worth 2005, Twelfth Edition s.889-939; s.1001-10071; s.1073-1173 (chapter 29, 33, 34).

eller:

Brettell, Richard R., Modern Art 1851-1929, Oxford 1999, s.1-78;

Hopkins, David, After Modern Art 1945-2000, Oxford 2000, s. 1-34, 67-128, s.197-231.

eller

Hunter, Sam/Jacobus, John/Wheeler, Daniel, Modern art, New York 2004.

Clarke, Graham, The Photograph, Oxford/New York 1997.

Malmanger, magne, Halfdan Egedius: Drømmeren. En tradisjonell analyse., Konsthistorisk Tidskrift, Årgang 57, Stockholm 1988, s. 60-69 (Kjøpes hos Storkopi)

Berg, Knut, Naturalisme og nyromantikk 1870-1900, Norges malerkunst, B.1, Oslo 1993, 1994, 2000, s.351-501.

Lange, Marit/Messel, Nils, Inn i et nytt århundre 1900-1914, Norges malerkunst, B.2, Oslo 1993, 1994, 2000, s.9-54.

Nergaard, Trygve, Mellomkrigstiden, Norges malerkunst, B.2, Oslo 1993, 1994, 2000, s.55-199.

Brun, Hans-Jakob, Etterkrigstid, Det siste 10-år, Norges malerkunst, B.2, Oslo 1993, 1994, 2000, s.201-373. (Utsolgt fra forlaget, men Mjøsbok har fortsatt en del på lager.

Johannesen, Ole Rønning , Lillehammermalerne, Espa 1990 (Utsolgt fra forlaget, finnes kun på biblioteket)

Thue, Oscar, Skulptur 1814-1870, Norges kunsthistorie, B.4, Oslo 1981, s.293-340.

Wikborg, Tone, “Norsk skulptur i en brytningstid”, Norges kunsthistorie, B.5, Oslo 1981, s.309-374. (Utsolgt fra forlaget, finnes kun på biblioteket)

Johnsrud, Even Hebbe, “Mellomkrigstidens skulptur”, Norges kunsthistorie, B.6, Oslo 1983, s.259-306.

Flor, Harald, “Etterkrigstidens skulptur”, Norges kunsthistorie, B.7, Oslo 1983, s.290-349.

Helliesen, Sidsel, “Grafikk”, Norges malerkunst, B.2, Oslo 1993, 1994, 2000, s.375-457.

 Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L