Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Spesialiseringsår - bachelor i kulturprosjektledelse

Spesialiseringsår - bachelor i kulturprosjektledelse
Back Tilbake
Studiepoeng
60
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I andre studieår velger du en spesialisering innen et kulturområde. I samråd med faglærer setter du sammen en fagkombinasjon for dette året som passer best til din spesialisering. Fagene du setter sammen kan være på Høgskolen i Lillhammer eller ved andre utdanningsinstitusjoner.

Ved Høgskolen i Lillehammer kan du velge mellom to spesialiseringer: Fjernsyn og Billedkunst. Hvis du vil velge et annet kulturområde (f.eks. musikk, teater, litteratur) må du ta de teoritiske/praktiskteoretiske emnene ved en annen utdanningsinstitusjon (se under)

Uansett hvilken spesialisering du velger inngår det en praksisperiode av 15 studiepoeng (et halvt semester) i dette året hvor du deltar i et profesjonelt miljø. Ellers består året av teoretiske/praktiskteoretiske emner på ditt spesialiseringsområde.

Ved Høgskolen i Lillehammer kan du velge mellom følgende spesialiseringer:

A) Kulturprosjektledelse - med spesialisering i fjernsyn:

Med følgende emner: Videoproduksjon, Dokumentar, Fjernsynsgenre og et praktisk fjernsynsprosjekt hvor du f.eks. jobber med studentene på fjernsynsutdanningen.

B) Kulturprosjektledelse - med spesialisering i billedkunst:

Du kan velge blant emnene Introduksjon kunsthistorie, Maleriets historie, Moderne design, Moderne kunst (studentene velger 3 av disse 4 emnene) og et praktisk formidlingsprosjekt

C) Kulturprosjektledelse med spesialisering i kulturområder (feks. musikk eller teater)

Hvis du ønsker å jobbe med andre kulturområder enn de som høgskolen dekker (f. eks. musikk eller teater) vil lærerne hjelpe deg med å sette sammen et studieopplegg som involverer andre læresteder. Vi har f.eks. kontakt med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og NTNU i Trondheim om fordyping i musikk eller teater. Det arbeides med flere samarbeidsavtaler. Ta gjerne kontakt med studieleder Roel Puijk for mer informasjon

Læringsmål

Se under hvert emne

Undervisnings- og læringsmetode

Se under hvert emne

Forkunnskaper

1. år Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Se under hvert emne

Eksamensform

Se under hvert emne

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L