Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3BAKPL Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)

Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3BAKPL
Studiepoeng
20
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Roel Pujik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Vedlegg
application/msword Prosjekt-praksis - utfyllende beskrivelse.doc 0 B
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelorprosjektet er avslutningsemne for kulturprosjektledelse hvor studentene gjennomfører eller deltar i et prosjekt og dokumenterer ulike sider av prosjektet.

Studentene skal jobbe praktisk på et prosjekt innenfor valgt spesialiserings­område. Arbeidsoppgavene kan variere fra å lede prosjektet, å fylle bestemte andre funksjoner som er viktig for gjennomføring av prosjektet, til å innhente, bearbeide og rapportere viktige opplysninger for prosjektet i form av en publikumsundersøkelse, evalueringsrapport, etc.

 

Læringsmål

Studentene skal lære viktige sider ved det å gjennomføre og dokumentere praktiske prosjekter, og reflektere over det i sammenheng med de andre emnene som har inngått i studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk deltakelse og personlig veiledning.

Forkunnskaper

Dette emnet kan ikke tas før de andre emnene i bachelorutdanningen er godkjent (bortsett fra ex. fac. og maks. ett 15 studiepoeng emne).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav
  • Studentene skal levere en søknad angående deres prosjekt som er grunnlag for godkjenning
  • Studentene skal levere en redegjørelse for hvilken oppgaver de har utført, undertegnet av ’oppdragsgiveren’.
  • Studentene skal levere et refleksjonsnotat
Eksamensform

Det er utarbeidet en egen omtale for hvordan studentene skal forholde seg til prosjektet og dokumentasjon av det (se vedlegg).

 

Eksamen består av to elementer:

  • Bacheloroppgaven som dokumenterer ulike sider av prosjektet.
  • Muntlig (justerer karakteren). Muntlig baserer seg på prosjektdokumentasjonen. Faglærerne kan innhente informasjon om praksisperioden hos kontaktpersonen og trekke den inn i vurderingen.

 

Emnet vurderes av faglærer og ekstern sensor. Normalt er det anledning til å avlegge eksamen i juni, august og desember/januar.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L