Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3 DOK Dokumentar

Dokumentar
Back Tilbake
Kode
3 DOK
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, siste halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr en fordypning innen en av filmens og fjernsynets sentrale genre. Studentene introduseres for dokumentarens særlige genrestatus, metodikk og historie. Studentene lærer å foreta selvstendige analyser og vurderinger av film- og tv-dokumentarer av så vel informativ og samfunnsengasjert som kunstnerisk og underholdende art. Dokumentarens rolle som historisk kilde, som journalistisk verktøy og som medium for erkjennelse blir belyst gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler.

Læringsmål

Studentene skal lære:

  • å forstå film- og tv-dokumentarer i et estetisk, historisk og samfunnsmessig perspektiv
  • å analysere dokumentarer kritisk med henblikk på deres styrke og begrensning som kreativ virkelighetsgjengivelse
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og filmvisninger.

Forkunnskaper

 

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn, årsstudiet i Film- og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Bachelor i Kulturprosjektledelse, andre med interesse for emnet.
Arbeidskrav

Utkast til individuell oppgave.

Eksamensform

Individuell oppgave, 10 sider (ca. 3500 ord)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Brinch, Sara og Iversen, Gunnar: Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfikm gjennom hundre år. Universitetsforlaget, Oslo, 2001.

Nichols, Bill: Introduction to Documentary. Indiana University Press, Bloomington, 2001.

Sørenssen, Bjørn: Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre. Universitetesforlaget, Oslo, 2001.

Dessuten diverse dokumentarfilm.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L