Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Profilemner Bachelor i øk. adm. (Minimum 45 sp i profilemner + bacheloroppgave 15 sp)

Profilemner Bachelor i øk. adm. (Minimum 45 sp i profilemner + bacheloroppgave 15 sp)
Back Tilbake
Studiepoeng
45
Heltid/deltid
Antall studenter
80
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Siste tre semestre - profilering/fordypning (45 studiepoeng profil emner + 15 studiepoeng bacheloroppgave). Det legges det opp til følgende profileringer innenfor BØA (med forbehold om at profileringene kan bli endret eller at det blir utviklet nye) :

  • Kandidater som følger hovedløpet i BØA-studieplanen får tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i økonomi og marked. Studentene skal velge tre av følgende profilemner: Internasjonal økononomi (15 sp), markedsanalyse i praksis (15 sp), konsumenter og merkevarer (15 sp), økonomi styring (15 sp). Profileringen avsluttes med en Bacheloroppgave (15 sp) innen profilen.
  • Det er også mulig å studere til Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i ledelse, organisasjon og personalfag. Studentene skal velge tre av følgende profilemner: Arbeids- og organisasjonspsykologi (sp 15), personal og kompetanseledelse (15 sp), organisasjonsendring og endringsledelse (15 sp), arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet (15 sp). Profileringen avsluttes med en Bacheloroppgave (15 sp) innen profilen.
  • En tredje mulighet er Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal økonomi og utvikling. (NB! Denne profileringen er under vurdering og vil derfor foreløpig ikke tilbys høsten 2005) Studentene skal velge tre av følgende profilemner: europeiske relasjoner (15 sp), internasjonale relasjoner (15 sp), internasjonal økonomi (15 sp), globalisering og nye konflikter (15 sp). Profileringen avsluttes med en Bacheloroppgave (15 sp) innen profilen.

Det er også mulig å velge en profil sammensatt av emner fra ulike studier ved høgskolen, eller fra andre høgskoler i Norge og utlandet. Velger man denne varianten kan ikke høgskolen garantere for at de valgte emnene lar seg gjennomføre i form av et forutsigbart studieløp. Det må søkes om forhåndsgodkjenning ved Studenttorget i forhold til om løpet lar seg gjennomføre og hvorvidt det kan godkjennes som en profilering.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L