Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 3FJGEN Fjernsynsgenre

Fjernsynsgenre
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3FJGEN
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel i semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gjennomgår de viktigste fjernsynsgenrenes særtrekk og deres historiske utvikling. I tillegg blir det fokusert på den rolle enkelte fjernsynsgenre har spilt i den offentlige og faglige debatten.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten:

  • få kunnskap om særtrekkene ved og utviklingen av de vanligste fjernsynsgenrene både nasjonalt og internasjonalt,
  • få kjennskap til hvordan de forskjellige genrene kan studeres/analyseres, og
  • få innsikt i debattene angående relasjonen mellom ulike genre og samfunnet de fungerer innenfor.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og videovisninger.

Forkunnskaper

Studentene må ha gjennomført emnene Filmhistorie, Dokumentar, Film-og fjernsynsanalyse eller 1. år på Bachelor i kulturprosjektledelse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudiet film- og fjernsynsvitenskap, Bachelor i Kulturprosjektledelse - spesialisering fjernsyn


Arbeidskrav

Gruppeoppgaver.

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave på 8 sider.

Leveres både i papirversjon og på fronter.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Creeber, Glen (ed.) The Television Genre Book. BFI London, 2001(140 sider)

Gjelsvik, Anne og Gunnar Iversen (red.) Blikkfang. Fjernsyn, form, estetikk. Universitetsforlaget, Oslo 2003: s. 45-245

Halse, Kjetil J. og Helge Østby Norsk kringkastingshistorie. Samlaget, Oslo, 2003: s. 134-268

I kompendium (Kjøpes Storkopi):

Fjernsynshistorie

Smith, Anthony (ed.) Television. An International History.Oxford University Press, New York, 2nd ed., 1998: s. 48-54 og s. 147-161

Genreteori

Bondebjerg, Ib Elektroniske fiktioner. TV som fortællende medie. Borgens Forlag, Copenhagen, 1993: s. 169-187

Larsen, Peter og Liv Hausken Medier – tekstteori og tekstanalyse. Bind 2 i Liv Hausken og Peter Larsen (red.) Medievitenskap, Fagbokforlaget, Bergen, 1999:31-53

Nyheter:

Njaastad, Olav (1999) TV-journalistikk. Bildenes fortellekraft. Ad Notam/Gyldendal, Oslo, 2004: s. 21-64 og s. 137-168

Konkurranser:

Boyle, R. & R. Haynes Power Play. Sport, Media & Popular Culture. Longman, Essex, 2000: s. 67-88

Sabo, D. & S.C. Jansen “Prometheus Unbound: Constructions of Masculinity in Sports Media.” I: L.A. Wenner (ed.) Media Sport.Routledge London/New York. 1998: s. 202-217

Fiske, J. (1986) Reading the Popular. Unwin Hyman, Inc, 1986: s. 133-147

Debatter:

Puijk, Roel (1990) Virkeligheter i NRK. Programproduksjon i fjernsynets Opplysningsavdelinga Eget forlag. . Lillehammer, 1990: s. 225 – 237).

Talkshow:

Bruun, Hanne ”The Aesthetics of the Television Talk Show” i: Gunhild Agger & Jens F. Jensen (red.), The Aesthetics of Television, Aalborg University Press, Aalborg, 2001: s. 229–259.

Reality:

Bondebjerg, I. “The Mediation of Everyday Life. Genre, Discourse and Spectacle in Reality TV.” i: A. Jerslev (ed.) Realism and ‘Reality’ in Film and Media. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2002: s. 159-191

Komedie:

Ytreberg, Espen Brede smil og spisse albuer: Hvordan fjernsynet overtaler, Aschehoug, Oslo, 2000: s.123-147

* Ytreberg, Espen (1999): Allmennkringkastingens autoritet: Endringer i NRK Fjernsynets tekstproduksjon, 1987 – 1994. Avhandling til dr.art. graden. Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, 1999: s. 236-249


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L