Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > KUH1001 Introduksjon til kunsthistorie

Introduksjon til kunsthistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
KUH1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, uke 33 - uke 42
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Kari Aakerli Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over europeisk kunsthistorie fra antikken og frem til ca. 1900. Hovedvekten legges på følgende emner: Gresk og romersk arkitektur og skulptur, tidlig kristen og bysantinsk billedkunst, romansk og gotisk arkitektur og skulptur, renessansens og barokkens arkitektur og billedkunst og 1800-tallets arkitektur og billedkunst. Emnet gir også en enkel innføring i fagets historie, teorier og metoder.

Læringsmål
 • Studentene skal gjøre seg kjent med hovedtrekkene i europeisk kunsthistorie.
 • Studentene skal kunne foreta enkle beskrivelser og analyser av hovedverk i kunsthistorien.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til en eller to ekskursjoner i Lillehammer eller til Oslo.

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Årsenhet i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Studenter på Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i Kulturprosjektledelse og studenter som er interessert i kunsthistorie
Arbeidskrav

Gruppeoppgave

Eksamensform

1) Individuell oppgave over 14 dager, 8-10 sider

2) Muntlig eksamen

Hjemmeeksamen teller 75% og muntlig teller 25%.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Tansey/Kleiner/Mamiya, Gardner's Art through the Ages, Forth Worth 2001

(eller tidligere eller senere utgaver):

 • Introduction, "The Subjects and Vocabulary of Art History", s.xxxiii-xlvii
 • Kap. 5, "Gods, Heroes and Athletes: The Art of Ancient Greece", s. 97-159
 • Kap. 10, "From Seven Hills to Three continents: The Art of Ancient Roma", s.245-299
 • Kap. 11, "Pagans, Christians, and Jew: The Art of the Late Antiquity", s.302-323
 • Kap. 12, "Rome in the East: The Art of Byzantium", s.325-340 (til: "Byzantium in Egypt")
 • Kap. 17, "The Age of Pilgrims and Crusaders: Romanesque Art", s.453-478 (til: "Painting")
 • Kap. 18, "The Age of the Great Cathedrals: Gothic Art", s.487-531
 • Kap. 21, "Humanism and the Allure of Antiquity: Fifteenth-Century Italian Art", s.589-627 (til: "A Palatial Room of Painted Splendor")
 • Kap. 22, "Beauty, Science, and Spirit in Italian Art: The High Renaissance and Mannerism", s.635-687 (avsnittene om maleri leses kursorisk)
 • Kap. 24, "Of Popes, Peasants, Monarchs, and Merchants: Baroque and Rococo Art", s.719-732 (til: "Stark Contrasts of Light and Dark")
 • Kap. 28, "The Enlightenment and its Legacy: Neoclassicism through the Mid-Nineteenth Century", s.835-887 (avsnittene om maleri leses kursorisk)

Wittkower, Rudolf, Sculpture. Processes and Principles, Harmondsworth 1986 (Boken er utsolgt fra forlaget, men kan leses på biblioteket)

Summerson, John, The Classical Language of Architecture, London 1991

Larsson, Lars Olof, Metodelære i kunsthistorien, Oslo 1997

 



Supplerende / anbefalt litteratur

Som oversiktsverk anbefales:

Gombrich, Ernst, Verdenskunsten, Oslo 2003

Til hjelp under oppgaveskrivingen:

Mørstad, Erik, Visuell analyse. Metode og skriveråd, Oslo 2000

 

I tillegg velger studentene selv fordypningslitteratur i forbindelse med gruppearbeid og hjemmeeksamen


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L