Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > KUH1002 Moderne design

Moderne design
Back Tilbake
Kode
KUH1002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring; andre halvpart av høstsemesteret.
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet gir kunnskap om utvalgte designhistoriske emner fra omkring 1850 til 2000. Emnet legger vekt på produktdesign, men omfatter også mote og grafisk design. Kurset tar opp både norsk og internasjonal design og deres innbyrdes sammenheng. Moderne design sees på bakgrunn av samtidens estetiske, historiske, økonomiske og sosiale forhold.

Læringsmål

Studentene skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om moderne design og dens estetiske, historiske, økonomiske og sosiale forutsetninger. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstille og drøfte ulike designhistoriske emner og problemstillinger fra pensum.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner.

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Årsstudium i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse og andre interesserte studenter.
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

6-timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

"I kompendium" fås kjøpt på Storkopi.

Innføring

Bøe, Alf, ?En verden av ting?, i Bækkelund, Kjell (red.), Kunst eller kaos?, Oslo 1969, s. 9-25 (ill.). * HIL-kompendium.

Hauffe, Thomas, Design, Cappelens kulturguider, Oslo 1996 (også engelsk utg.).

Internasjonal design

Raizman, David, History of Modern Design, Laurence King, London 2003.

eller

Pevsner, Nikolaus, Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius. Penguin Books, Harmondsworth 1991.

Woodham, Jonathan M., Twentieth-Century Design, Oxford History of Art, Oxford 1997.

Mote

Breward, Christopher, Fashion, Oxford 2003.

 

Norsk/skandinavisk design

Bøe, Alf, ?Kunsthåndverket 1870-1914, Norges kunsthistorie, b. 5, Oslo 1981, s. 377-470.

Bøe, Alf, ?Kunsthåndverk og kunstindustri?, Norges kunsthistorie, b. 6, Oslo 1983, s. 307-394.

Bøe, Alf, ?Kunstindustri og design etter 1940?, Norges kunsthistorie, b. 7, Oslo 1983, s. 421-466.

Samtlige 3 artikler av Alf Bøe kan skaffes av Mjøsbok i eget kompendium fra Pensumtjenesten.

McFadden, David, Scandinavian Modern Design 1880-1980, New York 1982.

Tschudi-Madsen, Stephan, ?Honnør til en hånet stil?, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Årbok 1949-50, Bergen 1952, s. 19-59.

* HIL-kompendium.

Teori og metode

* HIL-kompendium:

Anker, Peter, ?Brukskunstens skjebne mellom industridesign og kunsthåndverk?, Kunst og kultur, Oslo 1983, s. 29-39.

Baxendall, Michael, ? Introduction: language and explanation?; ?The historical object: Benjamin Baker?s Forth Bridge?, Patterns of Intention, New Haven/London 1985, s.1-40.

Pevsner, Nikolaus, ?Theories of Art from Morris to Gropius?, Pioneers of Modern Design, Harmondsworth 1960 og senere utgaver, s.19-39.

Christiansen, Hans Christian, ?Kap. 2, Tegneserien: historie og definition; Kap. 3, Tegneserien som medie?, Tegneseriens æstetik, København 2001, s. 30-69.

Gombrich, Ernst, ?Style?/Schapiro, Meyer, ?Style?, begge i Preziosi, Donald (red.), The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford/New York 1998, s. 143-149 og 150-163.

Paulsson, Gregor, ?Ur Konstens sociala dimenson?, i Sandstöm, Sven (red.), Konstsociologi, Lund 1970, s. 13-23.

 

* Samtlige HIL-kompendier fåes kjøpt hos Storkopi.Supplerende / anbefalt litteratur

Leksika/billedverk/håndbøker
Conway, Hazel, Design history: a student’s handbook, London/New York 1987.
Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20th Century, Taschen, Köln 1999.
Fleming, John/Honour,Hugh, The Penguin Dictionary of Decorative Art, London 1979. (også i svensk oversettelse under tittelen Konsthantverk.)
Høisæther, Design på norsk. Fra Nøstetangen til Norway Says, Damm, Oslo 2005.
Jervis Simon, The Penguin Dictionary of Design and Designers, Harmondsworth 1984.
Livingstone, Alan & Isabella, The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers, London 2003.
Pendergast, Sara (red.), Contemporary designers, Detroit 1997.
Wildhagen Fredrik, Norge i form, Oslo 1988.
Woodham, Jonathan, A Dictionary of modern design, Oxford 2004.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L