Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (ex. fac 2)

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (ex. fac 2)
Back Tilbake
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, 1 halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Emneansvarlig
Roel Pujik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsmål
  • Ha innsikt i ulike metodiske tilmærminger i samfunnsvitenskapene
  • Kunne planlegge, gjennomføre og rapportere enkle kvantitative undersøkelser
  • Ha grunnleggende innsikt i ulike evalueringsmetoder

 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer samt praktiske øvelser

Forkunnskaper

2. år Bachelor Kulturprosjektledelse

Emne er obligatorisk for

Bachelor Kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

3 obligatoriske øvelser

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen 4 timer

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

- Repstad, Pål (2004) Mellom nærhet og distanse. Oslo: Universitetsforlaget. 123 sider.

- Hellevik, Ottar (1995/2005) Sosiologisk metode. Oslo: Universitetsforlaget. 164 sider.

Supplerende artikler:

- Forråsskaret, Erik (1997) ’Ustrukturerte intervjuer med få informanter gir i seg selv ikke noen kvalitativ undersøkelse.’ i: e. Fossåskater, O.L. Fuglestad og T.H. Aase (red.) Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 1, side 11 – 45)

- Johannessen, Asbjørn og Per Arne Tufte (2002) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (Kapittel 5, side 65-73)Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L