Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > GPED202 Emne 2: Oppdragelse i det moderne

Emne 2: Oppdragelse i det moderne
Back Tilbake
Kode
GPED202
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Øivind Haaland
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandler oppdragelse i det moderne. Hvilke pedagoiske konsekvenser bør trekkes av postmodrene betingelser?

Innholdet diskuteres langs linjene

 • danning og det postmodrene
 • vold, overskridelse og oppdragelse
 • melankoli og pedagogikk
 • pedagogikk, språkkritikk og politisk oppfinnsomhet.
Læringsmål

Siktemålet er at studentene får en innføring i den nyeste debatten om pedagogikkens særegne karakter og oppgaver i det moderne samfunn. Studentene skal også tilegne seg forutsetninger for å ta stilling til denne debatten.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, film, seminar og faglitteratur. Forelesninger avholdes mandag og tirsdag hver uke kl. 18.00 - 21.00 ved Høgskolen i Lillehammer.

Forkunnskaper

Fullført 50 studiepoeng i pedagogikk ved universitet eller høgskole.

Emne er obligatorisk for

Pedagogikk og det moderne samfunn


Arbeidskrav
Eksamensform

Eksamen knyttet til hele studiet (emne/del 1 + emne/ del 2). 2-ukers skriftlig hjemme-eksamen, individuelt eller i gruppe. Individuell muntlig overprøving. Eksamen forutsetter godkjent semesteroppgave i emne 1

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Fossland, J.; Wilhelm von Humbolt: Dannelse og frihet – det moderne universitetet i Steinsholt, K. Og Løvlie, L. (red): Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget 2004 14s.

Steinsholt, K.; John Locke: Oppdragelse som fars store prosjekt i Steinsholt, K. Og Løvlie, L. (red): Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget 2004 15s.

von Oettingen, A.; Jean-Jacques Rousseau: Den moderne – paradoksale- oppdragelse i Steinsholt, K. Og Løvlie, L. (red): Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget 2004 9s.

Steinnes, J.; Jacques Derrida: Er det mulig å være pedagog? I Steinsholt, K. Og Løvlie, L. (red): Pedagogikkens mange ansikter. Oslo: Universitetsforlaget 2004 13s.

Haaland, Ø.; Melankoliens pedagogikk – en fortelling om kjærlighet og kunst. HiLForskningsrapport nr. 49 2000

Brinchmann J., Hylland Eriksen T. Verden som møteplass. Bergen; Fagbokforlaget s.3-59, 56s.

I kompendium (Kjøpes Storkopi):

 • Østerud, E. Dannelsesidealer og kulturkonflikt. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 1984, 15s
 • Jakobsen, T.; Transformativ Læring. Dypøkologi og Moralsk Holisme, Stensil 2004, 23s.
 • Løvlie, L.; Teknokulturell dannelse, Stensil 2002, 20s
 • Adorno, T.W. Oppdragelse etter Auschwitz Agora 2/88, 14s
 • Adorno, T.W. Halvdannelsesteori Agora 2/88, 25s
 • Helland, F. Et eller annet Agora 2/88 i alt 47s
 • Frønes, I og Brusdal, R.; På sporet av den nye tid. Oslo: Fagbokforlaget 1999 s 41-73, 32s
 • Macfarlane, L.; Violence and the state /Kap 4 Force and Violence). London: Tomas Nelson and Sons Ltd s41-54, 13s.
 • Farnon, F. Jordens fordømte (Forord av J.P.Sartre), Oslo: Pax 1971, 21s.
 • Waage, P.N.; Nasjon – nasjonalitet og …i Jeg, vi – og de andre, om nasjoner og nasjonalisme i Europa, Oslo: Cappelen forlag 1993 22s.
 • Dewey, J.: En nasjonal utdanning i Vaage, S. Utdanning til demokrati. Barnet skolen og den nye pedagogikken, John Dewey i utvalg, Oslo: Abstrakt forlag 2000. 15s.
 • Derrida; J. The foreigner question i Of Hospitality Stanford University press, Stanford 2002, 35s.

 

Selvvalgt pensum:600 siderSupplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L