Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2SPESP Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1
Back Tilbake
Kode
2SPESP
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Egil Støfring
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene får en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Læringsmål

Studentene får en grunleggende innsikt i:

  • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
  • Utvikling og læring
  • Prosesser for inkludering og marginalisering
  • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
  • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

 

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk, lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er valgbart for
Tilleggsutdanning for lærere, førskolelærere og for alle som er interessert i å arbeide med spesialpedagogiske emner. Personer som evt. senere ønsker å bygge utdannelsen inn i bachelorutdanning i pedagogikk.
Arbeidskrav

Tilstedeværelse i 75% av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse (gruppearbeid).

Eksamensform

6-timers individuell dagseksamen (teller 50 prosent av karakteren på studiet)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bøker:

Arnesen, Anne-Lise (2004): Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag

Befring, E., Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag

Briseid, Lars G. (2000): Fra lov til praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Kompendium - selges i Storkopi :

Under utarbeidelse.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L