Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Emne 2: Spesialpedagogikk 2. avdeling

Emne 2: Spesialpedagogikk 2. avdeling
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne 2 henger nøye sammen med og er en videreføring av emne 1

Studentene skal delta i og legge fram et skriftlig prosjektarbeid i løpet av dette emnet. Dette arbeidet gjennomføres som et gruppearbeid under veiledning av lærerne. Prosjektarbeidet inngår som en del av eksamen.

I studiet er det lagt inn 5 ekskursjonsdager som skal ha relevans for prosjektarbeidet . I tillegg kommer forberedelse og etterarbeid. Hensikten med ekskursjonene og praksis er å sette teoretiske kunnskaper inn i en praktisk sammenheng. Denne del av studiet skal derfor også være rettet mot spesialpedagogisk rådgivningsarbeid og forebyggende virksomhet. Etter fullført praksis kreves praksisrapport som skal evalueres og godkjennes.

Læringsmål

Anvende kunnskapen fra emne 1 i planleggingen og gjennomføringen av et konkret ”forskningsprosjekt” rettet mot praksisfeltet (gruppearbeid)

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger og prosjektarbeid

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått emne 1(tema 1,2 og 3)

Emne er obligatorisk for

Spesialpedagogikk 2. avdeling


Arbeidskrav

Undervisningen er obligatorisk. For å få gå opp til eksamen kreves minst 75 % frammøte i hvert semester.

5 dagers ekskursjon og 2 uker praksis

Eksamensform

Prosjektoppgave i gruppe og individuell muntlig høring. Teller 40 prosent av totalkarakteren

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L