Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA1003 Strategi og marked

Strategi og marked
Back Tilbake
Kode
OLA1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi en innføring i strategifaget og bidra til en grunnleggende markedsforståelse, som en basis for å kunne lese og forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller.

Studieemnet består av tre delemner:

  • Innføring markedskunnskap, med vekt på markedsmekanismer (mikroøkonomi) og markedsføring
  • Strategi, med vekt på konkurranse, ressurser, lønnsomhet og beslutninger
  • Økonomisk orientert organisasjonsteori og organisasjonsdesign

Emnet skal gi kunnskaper og forståelse av overstående emner, og belyse sammenhengen mellom markedsforståelse, strategi og organisasjonsdesign

Læringsmål
  • Studentene skal kunne lese, forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller
  • Studentene skal kunne forstå forholdet mellom konkurranse, ressurser og lønnsomhet
  • Studentene skal ha grunnleggende innsikter i markedsmekanismer og markedsføring
  • Studentene skal kunne utarbeide strategier, basert på de overstående kunnskaper, og videre kunne drive med organisasjonsdesign i dette perspektivet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som suppleres med seminarundervisning og gruppearbeid.

To skriftlige øvelsesoppgaver, som det gis veiledning på

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett
Arbeidskrav

1. Skriftlig innlevering i gruppe

2. Skriftlig innlevering, individuelt

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over seks timer

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Barney, J.B., og Hesterly, W.S. (2006): Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson Prentice Hall. 1.utgave. New Jersey, USA.

Kotler, P.(2005): Markedsføringsledelse. 3.utgave. Oslo: Gyldendal akademisk.Supplerende / anbefalt litteratur

Roos, G. von Krogh G., Roos, J. og Fernstrøm, L. (2005): Innføring i strategi. Fagbokforlaget. 4. utgave. Bergen.

Løwendahl, B.R. og Wenstøp, F.E.(2003): Grunnbok i Strategi, 3. utgave. N.W. Damm & Søn AS.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L