Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > OLA1004 Prosjektledelse

Prosjektledelse
Back Tilbake
Kode
OLA1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet legger vekt på å gi en innføring i prosjektarbeidsformen, og skal gi en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer.

Det vil bli lagt vekt på å forstå prosjektarbeidsformen som et verktøy til utvikling og innovasjon. Videre vil problemstillinger knyttet til prosjektstrategier og forholdet til basisorganisasjonen være tema, samt arbeidsmåter i prosjektarbeid, gruppeprosesser og teamutvikling og teamledelse. Emnet gir også en innføring i prosjektadministrasjon, med styring av framdrift og ressurser, og skal gi kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv, hvor faglig teori skal gi grunnlag for refleksjon knyttet til utfordringer i prosjektarbeid og prosjektledelse. Videre vil prosjektarbeidsformen bli mye benyttet som arbeidsform i dette studieemnet.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man arbeider i prosjekt, og for hvordan man skal lede prosjekter. Dette innebærer at studenten tilegner seg innsikter i prosjektorganisering og arbeidsmåter i prosjekt, sammensetning og utvikling av team, lederrollen i prosjekter, styring av fremdrift og ressurser, kunnskaper om avtaler, kontrakter og forhandlinger.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som følges opp med seminarer og verksteder. Øvelser i prosjektarbeidsformen og prosjektledelse

Forkunnskaper
Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

Innlevering av skriftlig arbeide i gruppe

Eksamensform

Innlevering av et prosjektarbeid, gruppevis, med individuell muntlig presentasjon av prosjektet

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Jessen, S.A. (2005): Mer effektivt prosjektarbeid . 3.utgave,Oslo: Universitetsforlaget

Andersen, E.S, K.V. Grude og T. Haug (2004): Målrettet prosjektstyring. 5. utgave, Oslo: NKI.Forlaget

 

Kompendium for OLA1002 Prosjektledelse – V-06 (Kjøpes Storkopi):

  • Nylehn,B.(2002): Prosjektorganisering - teorigrunnlag og implikasjoner.Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9 og 10 (s. 200- s.265)
  • Berulf Vaagan (2006): Kompendium i ”Juss og prosjektstyring”.

 Supplerende / anbefalt litteratur

Jessen, S.A. (2005): Prosjektledelse trinn for trinn. Oslo: Universitetsforlaget

Nylehn,B.(2002): Prosjektorganisering - teorigrunnlag og implikasjoner. Bergen: Fagbokforlaget.

Westhagen,H., O.G.Faaeng, K.G.Hoff, T.Kjeldsen og E.Røine (2002) Prosjektarbeid. 5.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk

Petter Gottschalk, P. og J.T. Karlsen(2005): Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget

Brustad, R. og I.F.Jarle (2001): Prosjektstyring . Oslo: Gyldendal Akademisk

Jessen, S.A. (2002): Prosjektadministrative metoder .Oslo: : Gyldendal Akademisk

Esnault, M. (2005 ): Prosjektoppstart. Oslo: Gyldendal Akademisk

Briner, W., Hastings, C. og M.Geddes (2000 ): Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L