Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > FIF3001 Framvekst av informasjons- og opplevelsessamfunnet

Framvekst av informasjons- og opplevelsessamfunnet
Back Tilbake
Kode
FIF3001
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset tar opp hvordan medieteknologi kan bidra til både vedlikehold og endring av den sosiale orden. Det legges hovedvekt på samfunnsmessige konsekvensene av nåtidens mediekonvergens, men forholdet mellom mediene og samfunnet settes også i et historisk perspektiv.

Ulike medier har vært dominerende på visse tidsperioder, noe som har ført til at andre medier har tilpasset seg den nye situasjonen. Tradisjonelt har det vært en viss funksjonsfordeling mellom de ulike mediene (kinofilm: fiksjon/underholdning; aviser: nyheter/politiske debatter; fjernsyn: vindu mot verden/fakta men også underholdning og fiksjon). Grensen har aldri vært absolutte, men i dag brytes skillelinjene enda raskere ned. Samtidig opplever vi i dag en stadig sterkere øking av mediekanaler og medieinnhold – både i form av informasjon og underholdning. I den forbindelse vil kurset også gå inn på ulike begreper som prøver å karakterisere det nåværende samfunn: informasjonssamfunnet, opplevelsessamfunn, nettverkssamfunnet, det postmoderne samfunn, etc.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studentene få kunnskap om sentrale medie- og informasjonsteknologier, deres egenskaper, sosiale karakter, historiske utvikling og deres vekselvirkning med andre samfunnsmessige fenomener. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen til kritisk vurdering av populære forestillinger omkring vår tids medie- og informasjonsteknologi.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer.

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskpa

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

En oppgave (1500 – 2000 ord)

Eksamensform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Stig Hjarvard: Det selskabelige samfund - essays om medier mellem mennesker. ISBN: 87-593-1100-2

The hypercomplex society by Lars Qvortrup. ISBN: 0820457043

Gorman, Lyn and David McLean (2003): Media and Society in the Twentieth Century. A Historical Introduction. Blackwell Publishing


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L