Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > FIF3009 Masteroppgave (film- og fjernsynsvitenskap)

Masteroppgave (film- og fjernsynsvitenskap)
Back Tilbake
Kode
FIF3009
Studiepoeng
60
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mastergradsoppgaven er et større selvstendig arbeid hvor studenten skal demonstrere faglig forståelse, refleksjon og modning.

Gjennom masteroppgaveseminar i masterstudiets første semester skal studentene finne fram til forskningsmetoder og teorigrunnlag for å arbeide fram problemstillingen for mastergradsoppgaven.

Mastergradsoppgaven skal normalt være på mellom 80 - 100 sider. Mastergradsarbeidet kan utføres individuelt eller av flere studenter

i samarbeid. Innleveringsfrist 1. mai for eksamen i vårsemesteret, 1. november for eksamen i høstsemesteret.

Læringsmål

Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi faglig fordypning, økt innsikt i vitenskapelige forskningsmetoder og øvelse i å anvende

teori og metoder i et konkret forskningsarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, veiledning

Forkunnskaper

FIF3010 og FIF 3011 samt 30 sp valgfag innenfor fagområdet


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres gjennom muntlig prøve. Den muntlige prøven består av en offentlig presentasjon av oppgaven på ca. 30 minutter samt en påfølgende drøfting av oppgaven med sensoratet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L