Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > ØKA1001 Strategi for markedsfag

Strategi for markedsfag
Back Tilbake
Kode
ØKA1001
Studiepoeng
9
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset skal gjøre studentene kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, gi innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter (generiske strategier). Studentene skal få bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer/bedrifter, gjerne tilpasset studiets spesialisering. Emnet skal belyse sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne et grunnlag for generelt å øve opp til strategisk tenkning. Spesielt vektlegger vi strategi i relasjon til bedriftens produktmarked og markedstilpassing/markedsføring.

Læringsmål
  • Strategibegrepet i et historisk perspektiv Strategiprosesser - den strategiske ledelsesprosessen Strategisk markedsføring
  • Formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål
  • Strategiske forretningsområder
  • Strategianalyser (eksterne faktorer – omgivelser, interne faktorer – ressurser) og strategiske muligheter
  • Differensiering, valg av målgrupper, posisjonering og profilering, samt porteføljeanalyser
  • Strategievalueringer og- valg
  • Konsernstrategier
Undervisnings- og læringsmetode

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i klasse og veiledning av presentasjoner

Forkunnskaper

Tilsvarende:

  • AMF1 - Grunnleggende markedsføring
  • AOR1 - Grunnleggende organisasjonsfag
Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)(da med annen eksamensform), årsstudiet i markedsfag


Arbeidskrav

Klassepresentasjon av selvvalgt strategicase (10-15 minutter). Innlevering av presentasjonen og tilhørende rapport (2-3 sider). Gjennomføres i gruppe eller alene

Eksamensform

Individuelt paper (vurderes bestått/ikke bestått) og 4 timers dagseksamen (A-F)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L