Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > Metode for markedsfag

Metode for markedsfag
Back Tilbake
Studiepoeng
6
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Samfunnsvitenskaplig metode - MSV2:

  • Praktisk forskningsmetode
  • Metodisk gjennomgang av utvalgte forskningseksempler
  • Statistiske analysemetoder
  • Bruk av PC-basert statistikksystem

(Emnet følger deler av statistikk og samfunnvitenskapelig metode på Bachelor i økonomi og administrasjon)

Læringsmål

Målet med den samfunnsvitenskapelige metoden er å utvikle en kritisk forståelse av muligheter og begrensninger ved sentrale samfunnsfaglige metoder og forskningsteknikker.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og praktiske øvelser med statistikksystem.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i markedsfag


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L