Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1BV07 Emne 4. Samhandling og aktivitet

Emne 4. Samhandling og aktivitet
Back Tilbake
Kode
1BV07
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Uttrykksformer som vektlegger kreativ virksomhet og utfoldelse.

Metodisk bruk av aktiviteter knyttet til samhandling og kommunikasjon.

Læringsmål

Studentene skal bevisstgjøre seg sine ressurser i forhold til interesser, kunnskaper og ferdigheter knyttet til aktiviteter, og transformere denne kompetansen til en faglig kontekst.

De skal tilegne seg teoretisk kunnskapsgrunnlag for bruk av aktiviteter i sosialfaglig sammenheng, og utvikle sin profesjonelle samhandlingskompetanse.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, gruppearbeid og forelesninger. Feltarbeid.

Forkunnskaper

Bestått emne 3.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Tilstedeværelse. Skriftlige oppgaver og annen dokumentasjon

Eksamensform

Sluttevaluering av skriftlige oppgaver og annen dokumentasjon.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bredesen, Ole: Nye gutter og jenter – en ny pedagogikk? Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2004. Del 1 og Del 2. 67 s.

Eide, Tom og Eide, Hilde: Kommunikasjon i praksis - Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo, 2004. Kap. 1 – 3. 59 s.

Fauske, Halvor og Øia, Tormod: Oppvekst i Norge. Abstrakt Forlag, Oslo, 2003. Kap. 1, 4, 5 og 7. 171 s.

Klefbeck, Johan og Ogden, Terje: Nettverk og økologi - Problemløsende arbeid med barn og unge, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo, 2003. Kap. 2 og 3. 78 s.

Säfvenbom, Reidar (red.): Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst - Grunnbok i aktivitetsfag. Universitetsforlaget, Oslo, 2005. 261 s.

Øvreeide, Haldor: Samtaler med barn - Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner, 2. utgave. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2000. 148 s.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Nybø, Lorentz,: Aktiviteter og aktivisering i sosialpedagogisk arbeid. Pedkolon ANS, Oslo, 1994. Utdrag fra kapittel 8 og 9. 24 s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L