Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > BVP2001 Emne 5. Praksis

Emne 5. Praksis
Back Tilbake
Kode
BVP2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Individuell utplassering og deltagelse i profesjonsrelevant virksomhet.

Læringsmål

Studentene skal utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle, og øke sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk yrkesutøvelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, studentstyrt gruppearbeid, veiledningssamtaler og utplassering på praksisplasser.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Tilstedeværelse. Gjennomføring av ulike oppgaver nedfelt i eget oppgavehefte for praksis.

Eksamensform

Praksisperioden evalueres i overensstemmelse med gjeldende reglement.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L