Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > VALG01 Emne 6. (Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern)

Emne 6. (Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VALG01
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
3 uker (første gang våren 2007)
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
160
Emneansvarlig
Studieleder på hhv bachelor i sosialt arbeid og barnevern
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består at et antall temaet hvorav studentene skal velge ett. Hvert tema skal være relevant for den framtidige utøvelsen av sosialt og barnevernfaglig arbeid. Temaene vil være en fordypning eller ny kunnskap innenfor faget.

Læringsmål

Studentene skal når emnet er gjennomført, ha fått utvidet kunnskap om et faglig relevant tema.

Tverrfaglig gruppearbeid vil være en vesentlig del av emnet. Kunnskap om ulike tilnærmingsmåter vil derfor ha et fokus i så vel undervisning som framlegg.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet skal gjennomføres i seminarform med grupper på ca. 30 – 40 studenter. Det vil bli brukt forelesninger, oppgaver og veiledning på gruppearbeid. Oppgaver forutsettes løst i tverrfaglige grupper.

Minst et tema skal undervises på engelsk. Resten norsk

Forkunnskaper

Studentene må være i rute i sitt bachelorstudium i hhv sosialt arbeid og barnevern. Dvs. at alle tidligere eksamener må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Sosialt arbeid og Barnevern


Arbeidskrav

Ingen obligatorisk arbeidskrav uten om tilstedeværelse.

Eksamensform

Refleksjonsnotat med muntlig framføring i grupper

Ny eksamen dvs. Ny presentasjon av arbeidet innen 2 uker

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Tema: Crosscultural communication

Hogg Michael A. and Vaugham Graham M. 2005 . Social Psychology. London: Pearsson/Prentice Hall

 • Chapter 5 Attitudes 46 pages
 • Capter 6 Attitude change 41 pages
 • Chapter 10 Prejudice and discrimination 40 pages
 • Chapter 14 Communication 38 pages
 • Chapter 15 Culture 20 pages

I kompendium (kjøpes Storkopi)

Weihe Hans-Jørgen Wallin 2005.. Language, identity…..in Huse Patrick 2005. Intimate Absence, Skåbu: Delta Press

9 pages

 

Tema: Tverrfaglig samarbeid

Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per (2004)" Tverrfaglig samarbeid - perspektiver og strategi" Oslo: Universitetsforlaget, 2.utgave. Hele boken minus del 1, som allerede er på pensum. (ca.190 s )

 

I kompendium (kjøpes Storkopi)

Glavin K & Erdal B(2000) ” Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge” Oslo; Kommuneforlaget. Kapitel 3 Lovverkets muligheter og begrensninger s.47-57 (10 sider)

 

Tema: Vold, motstand og forsoning

I kompendium (kjøpes Storkopi)

 • Arendt, Hanna.1971 Vold i vår tid. oversatt av Erik Gunnes. Cappelens upopulære skrifter. Oslo: Cappelen.Kap 2. - 21 s.
 • Bourdieu, Pierre. 2000 Den maskuline dominans. Oversatt av Kunt Stene Johnsen. Oslo: PaxKap 1 - 46 s.
 • Farmer, Paul. 2004 An Anthropology of Structural Violence. Current Anthropology. 45 (3): 305-325.20 s.
 • Finkler, Kaja . 1997 Gender, Domestic Violence and Sickness in Mexico. Social Science and Medicine.13 s.
 • Foucault, Michel. 1980 Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Kap. 9.Colin Gordon (ed) New York: Pantheon Books. - 14 s.
 • Moshuus, Geir. 2007 Konge og taper: Historien om Vat. I: Grenser for kultur. Øivind Fuglerud og GT (red). Olso: Pax. - 18 s.
 • Scheper-Hughes, Nancy. 1988 The Madness of Hunger: Sickness, Delirium, and Human Needs. Culture, Medicine and Psychiatry.12(4):429-458. - 29 s.
 • Scheper-Hughes, Nancy and Margareth Lock . 1987 “The Mindful Body: A prolegomenon to future work in medical anthropology.” Medical Anthropology Quarterly 1:1-36. - 36 s.
 • Schröder, Ingo W. og Bettina E Schmidt . 2001 Introduction: Violent Imaginaries and Violent Practices. In: Anthropology of Violence and Conflict. Bettina E Schmidt and Ingo W. Schröder (eds) London: Routledge. - 24 s
 • Young, Donna J.. 1996 Remembering Trouble: Three Lives, Three Stories. In: Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory. Paul Antze and Michael Lambek (eds). New York: Routledge. - 20 s.

Tema: Megling av konflikter i profesjonelt arbeid

 • Beck, Don E. & Cowan, Christopher C. (1996): Spiral Dynamics: Mastering values, leadership, and change: exploring the new science of memetics . Cambridge, Mass.: Blackwell. Kap 1 – 5, 100 sider.
 • Ulleberg, Inger (2004): Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget a.s. Del 1 81 sider.

 

I kompendium (kjøpes Storkopi)

 • Ekeland, Thor - Johan (2004): Konflikt og konfliktforståelse. Oslo: Gyldendal forlag a.s. Kap 8: Mekling. S 196 - 215, 20 sider. (Andre deler av boka kan gjerne leses.)
 • kommer mer ...

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L