Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1BV04 Emne 7. Barnevernfaglig fordypning

Emne 7. Barnevernfaglig fordypning
Back Tilbake
Kode
1BV04
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faglig fordypning i perspektiver og problemstillinger som er relevante for yrkesutøvelsen.

Læringsmål

Studentene skal bygge opp og videreutvikle sin handlingskompetanse som barnevernspedagog til et kvalifisert nybegynnernivå.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Utarbeiding av en skriftlig, individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt faglig relevant emne.

Tilstedeværelse (gjelder ferdighetsrettede seminarer).

Eksamensform

Individuell avsluttende eksamen som består av:

-Sluttevaluering av individuell skriftlig fordypningsoppgave som forsvares muntlig

-Muntlig eksamen knyttet til andre sentrale teoretiske kunnskapsområder relatert til pensumlitteraturen. Studentenes evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens kunnskapsområde skal prøves, jfr. Rammeplan.

 

Det benyttes karakterskala A – F på begge deleksamener.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L