Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 1SO06 Emne 3. Praksis med praksisforberedende undervisning

Emne 3. Praksis med praksisforberedende undervisning
Back Tilbake
Kode
1SO06
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Hilde Vold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisperioden skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning , teoretisk og praktisk kunnskap. Studentene skal utfordres til faglig og etisk refleksjon og lære å anvende det de har lært tidligere i studiet i konkret og direkte samhandling med ulike brukere. Den eksterne praksisen skal foregå innen virksomhetsområder som er relevante for sosionomer der studenten skal inngå som aktiv deltaker i praksisfellesskap med erfarne yrkesutøvere og under kyndig veiledning. Hele emnet skal legge til rette for å øke studentens bevissthet om egne følelser og holdninger, studenten skal utvikle sine evner til kommunikasjon og samhandling i samarbeid med brukere og med samarbeidspartnere.

Læringsmål

Studenten skal etter praksis kunne identifisere fra egen praksis sentrale arbeidsoppgaver, kompetanser og verdier i sosialt arbeid. De skal kunne redegjøre for sosiale problemers fremtredelsesformer på ulike nivå, hvordan disse kan forstås og hvilke konsekvenser dette får for profesjonell handling.

Undervisnings- og læringsmetode

I for- og etterpraksis vil være forelesninger og gruppearbeid. I praksisperioden veiledning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Praksis må være vurdert til bestått for å kunne gå opp til eksamen.

I forbindelse med vurderingen hører også:

  • Individuelt skriftlig: lærekontrakt og refleksjonsnotat/logg
  • Individuelt muntlig framlegg

Det foreligger eget reglement for praksis.

Eksamensform

En skriftlig oppgave som er knyttet til praksis. Muntlig høring.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Røkenes, Odd Harald og Per-Halvard Hanssen (2006): Bære eller briste, kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Del IV.

Skau, Greta Marie (2003): Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. Oslo: Universitetsforlaget

Tveiten, Sidsel (2002): Veiledning - mer enn ord…Bergen: Fagbokforlaget

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Bang, Henning (1995): Organisasjonskultur. Oslo: Tano

Kap. 4

Halvorsen, Knut (2002): Sosiale problemer, en sosiologisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Kap. 1:

Repstad, Pål (2004): Sosiologiske perspektiver for helse-og sosialarbeidere. Oslo:Universitetsforlaget.

Kap. 7 og 11


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L