Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > SOA2003 Emne 7. Fordypningsoppgave

Emne 7. Fordypningsoppgave
Back Tilbake
Kode
SOA2003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Inger Karin Norbye
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt, faglig relevat tema. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosess knyttet til både teori og praksis. De skal i oppgave vise at de har evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens kunnskapsområder

Læringsmål

Gjennom arbeidet skal studentene få erfaring i selvstendig tenkning og problemløsning på et faglig og metodisk grunnlag. De skal utvikle forståelse for betydningen av teori- og metodeutvikling og få et analytisk forhold til teori, praksis og yrkesrolle. Gjennom oppgaven skal studentene dokumentere at de behersker en strukturert og analytisk skriftlig framstilling av et faglig emne, samt at de har evne til kritisk refleksjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaven er et individuelt studentarbeid. Ved oppstarten vil det bli gitt forelesninger om hvordan en fordypningsoppgave skal skrives. Underveis vil det bli gitt tilbud om individuell veiledning innenfor nærmere angitte rammer

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Det er ingen arbeidskrav knyttet til emnet

Eksamensform

Individuelt skriftlig fordypningsoppgave. Fordypningsoppgaven evalueres av intern og ekstern sensor. Arbeidet skal forsvares muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L