Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2IDR02 Idrett, individ og samfunn

Idrett, individ og samfunn
Back Tilbake
Kode
2IDR02
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Idrett, individ og samfunn er et emne som setter idretten og individet inn i en samfunnsvitenskapelig sammenheng. Emnet vil omhandle idrettens historiske utvikling, de viktigste etiske og filosofiske syn som finnes på idrett og ulike vitenskapssyn knyttet til studiet av idrett. Videre vil det omhandle hvordan individet opplever læring og utvikling gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Og idrettspsykologi med henblikk på mestring, gruppeprosesser og motivasjon.

Læringsmål

Formålet er at studenten skal tilegne seg forståelse for hvilken plass idretten har hatt og fremdeles har i samfunnet. Det legges vekt på at studentene skal forstå hvordan individet kan oppleve læring og utvikling gjennom idretten, samt at studentene skal forstå hvilken betydning gruppeprosesser, mestring og motivasjon har for individet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til fleksibel undervisning med utstrakt bruk av nettbasert læringsmiljø.

Det legges opp til at studentene skal benytte læringsmiljøet som et diskusjonsforum.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Innføringsemne på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i idrett

Emne er valgbart for
Bachelor i samfunnsfag
Arbeidskrav

Innlevering av gruppeoppgave/individuell oppgave.

Eksamensform

Skriftlig 6-timers dagseksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Enjolras, Bernard, Seippel, Ørnulf, Waldahl, Ragnhild Holmen: Norsk idrett - organisering, fellesskap og politikk,1. utgave, Akilles, Oslo 2005

Giske, Rune, Hollingen, Even og Pensgård, Anne Marte: Gruppe- og konkurransepsykologi, Universitetsforlaget, Oslo 1999

Giske, Rune, Hollingen, Even og Pensgpård, Anne Marte: Innføring i idrettspsykologi, Universitetsforlaget, Oslo 1998

Loland, Sigmund: Idrett og etikk – en innføring, 1. utgave, Akilles, Oslo 2002

Loland, Sigmund (red.): Toppidrettens pris – en debattbok, 1. utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 1998

Olstad, Finn og Stein Tønnesson, Norsk idrettshistorie. Bind I og II. Utdrag. NIH. Bestilles på Pensum.no som har et ferdiglaget kompendium med de utdrag som er ønskelig. Finnes med ISBN: 8213009320, 302 sider og prisen er kr 481,-.

Rønholt, Helle og Peitersen, Birger: Idrætsundervisning: en grundbog i idrætsdidaktik, Institut for Idræt Hovedland, København, 2002

Seippel, Ørnulf: Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett, ISF rapport 2005:003, Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 Lastes ned på internett: http://www.samfunnsforskning.no/files/R_2005_3.pdf


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L