Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2IDR01 Trenings- og aktivitetslære

Trenings- og aktivitetslære
Back Tilbake
Kode
2IDR01
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
august - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Del A
Idrettsaktiviteter vil være hovedfokus i del A. Det vil blant annet bli gitt innføring i prinsipper for basistrening, samt at studentene vil få en innføring i et utvalg vinteridrettsaktiviteter (skileik, langrenn, skøyter og alpint eller telemark). Innføringen vil vise studenten forskjellige tilnærmingsmåter for tilrettelegging/innlæring av idretter og aktiviteter for ulike målgrupper.

Del B
Denne delen av kurset vil gi en innføring i emnene treningslære, bevegelseslære, fysiologi og anatomi. Dette vil knyttes opp mot og ses i sammenheng med idrettsaktivitetene i del A.

Læringsmål

Formålet er at studentene skal få kjennskap til grunnleggende bevegelsesmønstre gjennom basistreningsøvelser, herunder også leik. Videre skal studentene i løpet av kurset kunne oppnå forståelse for virkningene av trening og fysisk aktivitet. De skal kunne tilrettelegge for enkel aktivitet for ulike målgrupper.

Parallelt med idrettsaktiviteten skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter om kroppens anatomi og fysiologi. De skal videre ha kjennskap til hvordan en kan studere kroppens bevegelsesmønstre.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til fleksibel undervisning med utstrakt bruk av nettbasert læringsmiljø.

Det legges opp til at studentene skal benytte læringsmiljøet som et diskusjonsforum.

Idrettsaktivitetene vil bli gjennomført i blokker, for å gjøre det mest mulig fleksibelt for studentene.

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i idrett


Arbeidskrav

Det vil bli krav om 80 % deltagelse i undervisningen i idrettsaktiviteter (del A).

Eksamensform

Mappeevaluering i del A. 6-timers dagseksamen i Del B. (Det gis en felles karakter på emnet)

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Dahl, H.A. 2005. Klar ferdig gå! Cappelen, 2005

Gjerseth (red). Idrettens treningslære. Universitetsforlaget, 1992 .

 

Pensum Vår 2006

" Skileik" Asbjørn Flemmen, Universitetsforlaget, 2 utgave 1990

 

Støttelitteratur:

Sand, Haug & Sjaastad: Menneskets fysiologi. Gyldendal akademisk, 2001.

Dahl, Rihnvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Cappelen, 1999

Frøyd, Madsen, Tønnessen, Wisnes & Aasen (red).: Utholdenhet - trening som gir resultater Akilles, 2005.Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L