Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > VUL2002 Fotografi og læring

Fotografi og læring
Back Tilbake
Kode
VUL2002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
23
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utvikler metodiske og didaktiske perspektiver omkring visuelle uttrykk i en læringssituasjon. Studentene lærer å lage og reflektere over undervisningsopplegg der fotografiet har en sentral funksjon i elevenes læring. Undervisningsoppleggene kan være både del av en tverrfaglig tilnærming eller innenfor et fag i grunnopplæring.

Emnets teoretiske grunnlag handler om kommunikasjon med bilder, der uttryksdimensjonen har en viktig plass.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studenten kunne:

  • bruke bilder i en pedagogisk virksomhet
  • forstå betydning av visuelle uttrykk i en læringssituasjon
  • legge forhold til rette for at elever kan lære seg å kommunisere med bilder
  • utvikle modeller for fagspesifikk bruk av bilder og i prosjektarbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, workshop, veiledning og praktiske produksjoner.

Emne er obligatorisk for

Deltidsstudiet i visuelle uttrykk i læring

Emne er valgbart for
Lukket emne - kun for prosjektskoler
Arbeidskrav

Semesteroppgave består av:

a) utvikling av et metodisk opplegg for et valgt klassetrinn

b) teoretisk forankring av pedagogisk metode

c) gjennomføring av undervisningsopplegget

d) rapport og annen dokumentasjon fra gjennomføringen,

e) refleksjonsnotat om arbeidsprosessen og vurdering av resultatet.

Vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i semesteroppgaven.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensumlista er ikke helt komplett (per 24. jan 2006)

Digital kompetanse i skolen : en innføring / Ola Erstad. Trykt: Oslo : Universitetsforl., c2005. Sidetall: 248 s. : ill.

Mediebarndommen : artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27.-28. mars 2003 / redaktører: Ivar Selmer-Olsen og Svein Sando. I serie: DMMHs publikasjonsserie ; 2003:2 Trykt: Trondheim : Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning, 2003. Sidetall: 111 s.

Mediepedagogik og bildspråk - Digitala illusjoner utgitt av Skolutvecklingsenheten i Gøteborgs kommune. Den kan lastes ned her.

DVD-opptak av forelesning med Birgitte Holm Sørensen om Barn og unges digitale hverdag. (Denne vil foreligge ved studiestart).

I tillegg: Et selvvalgt pensum på 300 sider knyttet opp mot oppgaven (undervisningsopplegget).


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L