Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > VUL2003 Videoproduksjon og læring

Videoproduksjon og læring
Back Tilbake
Kode
VUL2003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Atle Røijen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet utvikler metodiske og didaktiske perspektiver omkring audiovisuelle uttrykk i en læringssituasjon. Studentene lærer å lage og reflektere over undervisningsopplegg der levende bilder har en sentral funksjon i elevenes læring, både i analyse og refleksjon og som et uttrykksmediet i elevens kommunikasjon.

Undervisningsoppleggene kan være både del av en tverrfaglig tilnærming eller innenfor et fag i grunnopplæring.

Emnet omhandler flere genre innen film og fjernsynsproduksjon, som f.eks. dokumentar, fiksjon, reklame, musikkvideo og animasjonsfilm.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studenten kunne:

  • utvikle undervisningsopplegg der bruk av levende bilder er sentral
  • forstå betydning av audiovisuelle uttrykk i en læringssituasjon
  • legge forhold til rette for at elever kan lære å kommunisere med levende bilder
  • utvikle modeller for fagspesifikk bruk av levende bilder og i prosjektarbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, workshop, veiledning og praktiske produksjoner.

Emne er obligatorisk for

Deltidsstudiet i visuelle uttrykk i læring

Emne er valgbart for
Lukket emne - kun for prosjektskoler
Arbeidskrav

Semesteroppgave består av:

a) utvikling av et metodisk opplegg for et valgt klassetrinn

b) teoretisk forankring av pedagogisk metode

c) gjennomføring av undervisningsopplegget

d) rapport og annen dokumentasjon fra gjennomføringen,

e) refleksjonsnotat om arbeidsprosessen og vurdering av resultatet.

Vurderes godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i semesteroppgaven.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Braaten, Lars Thomas og Ola Erstad, Film og pedagogikk – dialog og refleksjon i møte med film, Norsk filminstitutts skriftserie 11, 122 sider

Buckingham, David: Defining digital literacy What do young people need to know about digital media? Digital kompetanse, 4/2006

Liestøl, Gunnar: Sammensatte tekster – sammensatt kompetanse Digital kompetanse, 4/2006

Korten, Jens Uwe og Brit Svoen Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Digital kompetanse, 4/2006

Moseng, Jo Sondre: Kompendium om filmanalyse


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L