Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > VUL2004 Videoproduksjon (emne i deltidsstudiet Visuelle uttrykk i læring)

Videoproduksjon (emne i deltidsstudiet Visuelle uttrykk i læring)
Back Tilbake
Kode
VUL2004
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på dokumentargenren og er basert på praktiske øvelser i form av gruppearbeid. Studentene lærer å lage enkle fortellinger selv, både manusskriving, opptak, redigering og publisering.

Kurset er sentrert rundt to større workshops før planlegging av eksamensproduksjonen. Arbeidet evalueres i plenum underveis. Studentene lærer seg også å evaluere aktuelle filmer/programeksempler laget av andre, både studentoppgaver og profesjonelle produksjoner.

Læringsmål

Studentene skal

  • forstå hvordan noen av filmens ulike fortellermåter kan brukes i praksis,
  • lære seg bruk av DV-kamera og redigeringsprogram for lyd og bilde,
  • kunne lage en enkel videoproduksjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Oversiktsforelesning, workshops og veiledning i forhold til praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid.

Emne er obligatorisk for

Deltidsstudiet i visuelle uttrykk i læring

Emne er valgbart for
Lukket emne - kun for prosjektskoler
Eksamensform

Videoproduksjon med tilhørende skriftlig rapport + muntlig.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Brinch, Sara og Iversen, Gunnar (2001) Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfikm gjennom hundre år. Universitetsforlaget, Oslo

Leirpoll, Jarle (2005) Video i praksis, Jarle Leirpoll

Sørenssen, Bjørn (2001) Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre. Universitetesforlaget, Oslo

Toreg, Jan (2002) Klipp til, Abstrakt forlag AS


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L