Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2005/06 Studiehåndbok > 2RELØSKA Lønnsarbeid

Lønnsarbeid
Back Tilbake
Kode
2RELØSKA
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Samlinger on-fre uke 36, to-fre uke 40 og 44
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
55
Emneansvarlig
Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Lønn og skatt med fokus på skatterett, naturalytelser og arbeidsgiverplik­ter. Lønn og regnskap med fokus på regnskapsmessig registrering av ytelser til ansatte, rapportering av ytelser til ansatte ved regnskapsavslut­ning, intern kontroll, lover og regler.

Læringsmål

Sette deltakerne i stand til å:

  • utføre arbeidsoppgaver innenfor lønnsregistrering, - beregning og –rapportering
  • foreta skattemessige vurderinger av ytelser til ansatte
  • arbeide med den regnskapsmessige behandlingen av personalkostnadene
  • utvikle en karriere innenfor lønnsarbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Samlinger med i hovedsak forelesning og noe gruppearbeid, selvstudium støttet av elektronisk klasserom, obligatoriske innleveringer og frivillig oppgavearbeid.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

LØPE – Lønns- og personalarbeid 30 sp deltidsprogram


Arbeidskrav

To obligatoriske skriftlige innleveringer, en knyttet til lønn og skatt og en knyttet til lønn og regnskap.

Eksamensform

Skriftlig, individuell eksamen med tillatte hjelpemidler.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L